Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика (редовно бучение) 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Математика (редовно бучение) 2020/2021
 Последна актуализация: 03.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Математика“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър

Програмиране
доц. д-р Н. Касъклиев

01.09.2021
10:00

Classroom  с код fxwy3cn

Линейна алгебра
доц. д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.

Зимен триместър

Английски език
Доц. д-р Иван Шотлеков

11.09.2021
от 10:00 ч

Регистрация и провеждане

Математически анализ 1
проф. д-р Боян Златанов

08.09.2021
9:00

Google Class Room: Class code wzdxolt

Аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.
Пролетен триместър  

Математически анализ 2
проф. д-р Боян Златанов

08.09.2021
9:00

Google Class Room: Class code tlgstbc

Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Елена Сомова

23.09.21
9:00 ч.

link

Операционни системи
доц. д-р Николай Касъклиев

 

 

II курс
Есенен триместър

Дискретна математика
доц. д-р Х. Кискинов

13.09.2021
10:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2MjY3Njg5NTc3
код:mtjqafc

Математически анализ 3
проф. д-р Боян Златанов

08.09.2021
9:00

Google Class Room: Class code 3pmvy4b

Информационни технологии
Доц. д-р Силвия Гафтанджиева

20.09.2021
14:00 часа

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/9793067038 (парола 0000)

Зимен триместър

Математически анализ 4
проф. д-р Боян Златанов

08.09.2021
9:00

Google Class Room: Class code ne2fxm5

Алгебра 1
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

20.09.2021

9:00

Zoom; Meeting ID 781 0719 4287; Passcode algebra

Пролетен триместър  

Обикновени диференциални уравнения
Доц. д-р Неделчо Милев

21.09.2021, 13:30

https://meet.jit.si/Lecture_ODE

Теория на вероятностите и математическа статистика 
Доц. д-р Петър Копанов

07.09.2021  9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

IV курс
Есенен триместър

Математическо оптимиране
Гл. ас. д-р Христо Христов

 

 

Синтетична геометрия
гл. ас. д-р И.Докузова

14.09.2021
10.00 ч.

Присъствено – 424 ауд.

Зимен триместър

Теория на игрите
проф. дмн Снежана Христова

02.09.2021
9:00

https://classroom.google.com/c/MzY3MjI0MDEyMjY3?cjc=zkbtbfg

Теория на числата
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

20.09.2021

9:00

Zoom; Meeting ID 781 0719 4287; Passcode algebra

Пролетен триместър  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ