Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерни технологии и дизайн (Редовно обучение) 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (Редовно обучение) 2020/2021
 Последна актуализация: 08.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър

Увод в програмирането (С#)
Проф. д-р А. Голев

16.09.2021
12:00

meet.google.com/nas-fywq-otr

Увод в информационните технологии
Доц. Е. Ангелова

14.09.2021, 9:00

Присъствено – 246 к.з., 346 к.з.

Линейна алгебра и аналитична геометрия
Доц. Добринка Грибачева

13.09.2021
14:00

За контакт - dobrinka@uni-plovdiv.bg

Зимен триместър

Създаване на ГПИ (С#)
доц. д-р Тодорка Терзиева

14.09.2021
11:00

https://meet.google.com/ccq-xyqv-zhg

Основи на графичния дизайн
проф. д-р Бисер Дамянов

13.9.2021
10:00

Google Classroom: lpfbhz6
Задание: ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

Софтуерни системи по математика
Гл.ас. д-р Десислава Войникова

09.09.2021 г.
10:00 часа

Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина

Английски език
доц. д-р И. Шотлеков

11.09.2021
от 10:00 ч

Регистрация и провеждане

Пролетен триместър  

Обектно-ориентирано програмиране (С#)
доц. д-р Н. Павлов

14.09.2021
10:00

Google Meet

Увод в уеб програмирането
доц.д-р Т.Терзиева

14.09.2021
14:00

https://meet.google.com/ccq-xyqv-zhg

Уеб дизайн
доц д-р Тодорка Терзиева/гл.ас.д-р Хр.Христов

15.09.2021г. (сряда) от 11.00 часа.

Онлайн с адрес: meet.google.com/grb-enpf-ubg

II курс
Есенен триместър

Бази от данни гл. ас д-р Г.Чолаков

18.9.2021
9:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/

Събитийно програмиране гл.ас.д-р Никола Вълчанов

15.09.2021 10:00

https://meet.google.com/psz-fnnh-dzp

Приложна математика 1 Проф. доц. д-р Атанаска Георгиева

16.09.2021
10:00

https://classroom.google.com/  код за достъп: 6girm4a

Зимен триместър

Софтуерни технологии 1 Доц. Ася Стоянова-Дойчева

20.09.2021
9:30

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
https://meet.google.com/jdj-xfxu-bmc

Администриране на динамични
доц.. д-р К. Стефанова

11.09.2021
10:00

Онлайн: Google Classroom на дисциплината

Геометричен дизайн Доц. Добринка Грибачева

13.09.2021
14:00

За контакт - dobrinka@uni-plovdiv.bg

Пролетен триместър  

Програмиране на JAVA
доц. Вл.Вълканов

09.09.2021
9:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 

Обработка на цифрови изображения проф.д-р А.Голев, ас. В.Нанева

10.09.2021 10:30

https://meet.google.com/hac-yqen-amv

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL доц. Е. Хаджиколев

20.09.2021
9:00 ч.

http://edu.studentschool.eu

III курс
Есенен триместър

Издателски системи проф. д-р А. Голев/
доц. д-р К. Стефанова

11.09.2021
10:00

Онлайн: Google Classroom на дисциплината

Създаване и обработка на видео и анимации доц. д-р А. Пенев

20.09.2021
9:00

https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom

Зимен триместър

Създаване и обработка на векторни изображения
Гл. ас. д-р Мая Стоева

18.09.2021,
10:30 ч.

Уеб платформа: https://meet.jit.si/STD-2020-21-ZO

Софтуерни технологии 2 доц. д-р Ст. Хаджиколева

20.09.2021
9:00 ч.

meet.google.com/iyo-dzaq-tvv
http://edu.studentschool.eu

Компютърни мрежи и комуникации проф. д-р Иван Ганчев

14.09.2021
10:00

10:00-11:00 online (http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/)

Пролетен триместър  

Дизайн на приложения за мобилни устройства
доц. д-р Николай Касъклиев

01.09.2021
10:00

Classroom  с код fxwy3cn

Програмиране на приложения за мобилни устройства
доц. д-р Николай Касъклиев

01.09.2021
12:00

Classroom  с код fxwy3cn

 

IV курс
Есенен триместър

Електронна търговия
доц. д-р А. Малинова

13.09.2021 13:00 часа

https://classroom.google.com/c/MzcwNTk1NzY2ODcx
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg)

Дизайн на 3D модели
доц. д-р А. Пенев

20.09.2021
9:00

https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom

Приложна математика 2
доц. д-р Хр. Кулина

17.09.2021, 10:00 часа

https://meet.google.com/cpo-wqhm-zwy

Зимен триместър

Информационни технологии в Интернет
доц. д-р К. Стефанова

11.09.2021
10:00

Онлайн: Google Classroom на дисциплината

Фреймуърк системи за уеб програмиране доц.д-р Николай Павлов/
ас. Веселин Кюркчиев

18.09.2021
9:00

http://dispel.fmi-plovdiv.org/

Бизнес информационни системи
доц. д-р К. Стефанова

11.09.2021
10:00

Онлайн: Google Classroom на дисциплината

Пролетен триместър  

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ