Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии - 2020/2021 - Задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии - 2020/2021 - Задочно
 Последна актуализация: 08.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки
доц. д-р Е. Хаджиколев
20.09.2021
9:00 ч.
http://edu.studentschool.eu
Увод в информационните технологии
Доц. Е. Ангелова
14.09.2021
9:00
Присъствено - 246 к.з., 346 к.з.
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Доц. д-р М. Теофилова
09.09.2021
9:30
Присъствено – 422 ауд.
Зимен триместър
Програмиране
гл.ас.д-р М.Веселинова
16.09.2021
09:00
meet.google.com/zce-atqk-ykf
Право и правни информационни системи
доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров
20.09.2021
14:00
http://moodle.coolcsn.com/. Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса " Лабораторни упражнения по Право и правни информационни системи Ciela”. Четете и следвайте инструкциите в темата „Въведение, Анонс, информация, Курсова работа“. В деня и часа на изпита ще ви очакваме на meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
Информационни технологии в математиката
доц. д-р Анна Mалинова
13.09.2021 г.
10:00
Google Classroom
Достъпът до класните стаи е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg).
Английски език
доц. д-р И. Шотлеков
11.09.2021
от 10:00 ч
Регистрация и провеждане
Пролетен триместър  
Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Н. Павлов
14.09.2021
10:00
Google Meet
Банково дело и банкови информационни системи
доц.д-р Соколов
   
Приложна математика
проф. дмн С. Гочева
16.09.2021
От 10-12 ч.

Google Classroom

Графика и презентации
доц. д-р Ал.Пенев
20.09.2021
9:00
https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom
II курс
Есенен триместър
Програмиране чрез .NET
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
15.09.2021
10:00
https://meet.google.com/psz-fnnh-dzp
Маркетинг и маркетингови информационни системи
проф. д-р А. Рахнев
 10.09.2021
11:00
 Присъствено – 422 ауд.
Финансова математика
гл. ас. д-р М. Петкова
10.09.2021 г.; 9:00ч. Електронна платформа: https://students.uni-plovdiv.net/ Дистанционен контакт: https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq
Зимен триместър
Бази от данни
гл. ас д-р Г.Чолаков
18.09.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/
Счетоводство и счетоводни информационни системи
проф. д-р  Асен Рахнев
14.09.2021
13.00
https://meet.google.com/bkb-jjaz-kkq
Застрахователна математика
проф. д-р Николай Кюркчиев/
гл. ас. д-р Мария Василева
11.09.2021
10:30
Google classroom Class code: jhhxfiw
https://classroom.google.com/c/MTcxODUxNzI1OTY2?cjc=jhhxfiw
Пролетен триместър  
Иконометрия
доц. д-р Анна Малинова
13.09.2021 г.
12:00 часа
Google Classroom
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg).
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. д-р Е.Хаджиколев
20.09.2021
9:00 ч.
http://edu.studentschool.eu
Информационни технологии в Интернет
гл.ас.д-р Хр.Христов
15.09.2021г. (сряда)
10.00
Онлайн с адрес: meet.google.com/grb-enpf-ubg
III курс
Есенен триместър
Програмиране на JAVA
доц. д-р Вл.Вълканов 
08.09.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Зимен триместър
Софтуерни технологии
Доц. Ася Стоянова-Дойчева
23.09.2021
9.30
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
https://meet.google.com/jdj-xfxu-bmc
Въведение в облачните технологии
доц. Ст. Хаджиколева
20.09.2021
9:00 ч.
meet.google.com/iyo-dzaq-tvv
http://edu.studentschool.eu
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев
14.09.2021
10:00
10:00-11:00 online (http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/)
Пролетен триместър  
Моделиране и управление на бизнес процеси
проф.д-р Е.Сомова
21.09.2021
9:00 ч.
Link
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. д-р Андрей Захариев
21.09.2021
10:00
Link: meet.google.com/jvu-vpyt-nro
Уеб дизайн
доц. д-р Т. Глушкова
13.09.21
10:00.
Google Classroom
IV курс
Есенен триместър
Оптимизационни модели в икономиката
гл. ас. д-р Д.Войникова
08.09.2021 г.
10:00 часа
Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина
Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
доц. д-р Тодорка Глушкова
13.09.2021 г.
13:00 часа
Google Classroom
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg).
Застраховане и застрахователни информационни системи
проф.д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
14.09.2021
09:00
Google meet: https://meet.google.com/qrb-yjxy-szx
Зимен триместър
Борсова и извънборсова търговия
гл. ас. д-р Милена Петкова
10.09.2021
9:00ч.
Електронна платформа: https://students.uni-plovdiv.net/ Дистанционен контакт: https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq
Анализ на инвестиционни проекти
проф. д-р Андрей Захариев
21.09.2021
10:00
Link: meet.google.com/jvu-vpyt-nro
Бизнес английски език с информационни технологии
доц. д-р И. Шотлеков
11.09.2021
от 10:00 ч
Регистрация и провеждане
Пролетен триместър  
Бизнес информационни системи
доц. д-р Н. Павлов/
доц. д-р К. Стефанова
12.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Издателски системи
проф. д-р А. Голев/
доц. д-р К. Стефанова
12.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ