Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Тестване на Single page приложения    English
Факултет по математика и информатика - Тестване на Single page приложения
 Лектори

доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Здравка Страхинова

Анотация

Курсът има за цел да запознае студентите с различните технологии за тестване на single pageприложения. Ще бъдат разгледани различни видове тестове, начини за интегрирането им в едноsingle page приложение и как могат да бъдат генерирани подробни справки с резултатите оттяхното изпълнение. Дисциплината ще се фокусира върху използването на Angular framework, катоще се правят съпоставки с други библиотеки и работни рамки. Дисциплината е подходяща кактоза начинаещи, така и за студенти, които имат основни познания в изграждане на HTML страници,тяхното базово стилизиране и елементарни JavaScript познания.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ