Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Tехнология на софтуерното производство и внедряване Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Пролетен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Пролетен триместър 2020/2021
Последна актуализация: 30.03.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ
(магистри, едногодишен курс)

Учебните занятия ще се провеждат дистанционно. Платформите ще бъдат обявени допълнително.

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

10.04.21 (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

лекции

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

11.04.21 (неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

лекции

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

17.04.21 (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

лекции

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

18.04.21 (неделя), 9:00-17:30

Управление на софтуерни контейнери в облака
доц. д-р Александър Пенев

лекции

531 к.з.

24.04.21 (събота), 9:00-17:30

Управление на софтуерни контейнери в облака
доц. д-р Александър Пенев

упражнения

531 к.з.

25.04.21 (неделя), 9:00-17:30

Автоматизация на внедряването на софтуер
доц. д-р Н.Павлов/гл.ас.д-р Ст.Черешаров

лекции 

531 к.з.

08.05.20 (събота), 9:00-17:30

Автоматизация на внедряването на софтуер
доц. д-р Н.Павлов/гл.ас.д-р Ст.Черешаров

лекции

531 к.з.

09.05.20 (неделя), 9:00-17:30

Автоматизация на внедряването на софтуер
доц. д-р Н.Павлов/гл.ас.д-р Ст.Черешаров

упражнения

531 к.з.

29.05.21(събота), 9:00-12:45

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

изпит

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

05.06.21(събота), 9:00-12:45

Управление на софт. контейнери в облака

изпит

531 к.з.

06.06.21(неделя), 9:00-12:45

Автоматизация на внедряването на софтуер

изпит

531 к.з.

12.06.21(събота), 9:00-12:45

Управление на софт. контейнери в облака

Поправка

531 к.з.

13.06.21(неделя), 9:00-12:45

Автоматизация на внедряването на софтуер

Поправка

531 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ