Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПОМ ПОМ (1 г.) – пролетен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - ПОМ (1 г.) – пролетен триместър 2020/2021

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
магистър (1 г.)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща pom20202021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

 

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

17.04.2021
(събота)
9:00-17:00

ИД от група БМетоди и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н В. Милушев
Лекции

Код за класна стая 

tkov44c

18.04.2021
(неделя)
9:00-16:00

ИД от група БМетоди и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н В. Милушев

Лекции

Код за класна стая 

tkov44c
24.04.2021
(събота)
9:30-17:00

Факултативна дисциплина
История на математиката
Доц. д-р М.Теофилова

Лекции

Meet

Материали WEB

9.04.- 31.05. 2021 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика
Доц. Бойкина
учители наставници

Упражнения Базови училища
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ