Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз    English
Факултет по математика и информатика - Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз
 Лектори доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. Цветелина Мелева
Анотация

Обединението на Европа е най-значимото историческо събитие на ХХ век. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, което формира ЕС, създава безпрецедентни възможности за развитие във всяка една стопанска и обществена сфера, особено развитието на дигиталните технологии (напр. изкуствения интелект  и Интернет на нещата). Големите масиви от данни и изкуственият интелект могат да помогнат за намирането на решения на много от проблемите в обществото — от здравеопазването до селското стопанство, сигурността и производството.   Стратегическата рамка, разработена от водещия орган на ЕС – Комисията, е съобразена с основните ценности и дава на гражданите увереността да приемат основаните на изкуствения интелект решения и същевременно насърчава предприятията да разработват такива в областта на цифровите технологии.

Съдържание

Целта на настоящия лекционен курс е да запознае амбициозните млади хора, избрали Информатика и компютърни науки или Математика за своя професия, с възможностите и предизвикателствата пред необратимото развитие на дигиталните технологии в нашия общ дом - Обединена Европа.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ