Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2021 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2021 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2021 г.

 

Планирани дейности за осигуряване процеса на обучение във Факултета по математика и информатика,  разработени съгласно мисията и целите на Факултета и Университета.

1. Закупуване на сървърна техника с цел разширяване възможностите и услугите на ФМИ.

2. Преминаване към нова свързаност на Факултета към Интернет в съответствие с целите на Пловдивския университет.

3. Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

4. Разширяване на системите за видеонаблюдение и безжичната мрежа на Факултета.

 

р – л звено УКЗ към ФМИ:  ______________

                            /Тодор Чаушев/

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 14 / 17.02.2021 г

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ