Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ ОИТНУ – зимен триместър (2020/2021)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ ОИТНУ – зимен триместър (2020/2021)

ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ  НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ 2020-2021 година

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)  

Зимен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат дистанционно. На служебната си електронна поща oitnu2021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

16.01. (събота), 9:00-17:00

 

Компютърни презентации

 доц. д-р Генчо Стоицов                         

лекции

446 к.з.

17.01. (неделя), 9:00-17:00

 

Текстобработка

 Доц. Евгения Ангелова

лекции

446 к.з..

23.01. (събота), 9:00-17:00

 

Компютърни презентации

Доц. д-р Генчо Стоицов                                                   

лабораторни занятия

446 к.з.

24.01. (неделя), 9:00-17:00

 

Текстобработка

 Доц. Евгения Ангелова

лабораторни занятия

446 к.з.

30.01. (събота), 9:00-17:00

 

Текстобработка

 Доц. Евгения Ангелова

лабораторни занятия

446 к.з.

31.01. (неделя), 9:00-16:00

Електронни таблици

Доц. Евгения Ангелова

лекции

446 к.з.

06.02. (събота), 9:00-10:45

 ТЕКСТОБРАБОТКА

  доц. Евгения Ангелова

Изпит

446 к.з.

06.02. (събота), 11:00-17:00

Електронни таблици

 Доц. Евгения Ангелова

лабораторни занятия

446 к.з.

07.02. (неделя), 09:00-17:00

Игрова култура в информационна среда

 гл. ас. д-р Иван Димитров

лекции

446 к.з.

13.02. (събота), 8:30-10:45

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Доц. Е. Ангелова,

Изпит

446 к.з.

13.02.(събота),11:00-18:00

Игрова култура в информационна среда

гл. ас. Иван Димитров

лабораторни занятия

446 к.з.

14.02. (неделя), 09:00-17:00

Игрова култура в информационна среда

гл. ас. Иван Димитров

 

лабораторни занятия

446 к.з.

20.02. (събота),9:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“

Доц. Генчо Стоицов, гл. ас. Иван Димитров

 

лекции

446 к.з.

21.02. (неделя), 8:30-10:30

Игрова култура в информационна среда

 гл. ас. Иван Димитров

Изпит

446  к.з. 

21.02.(неделя),11:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“

Доц. Генчо Стоицов, гл. ас. Иван Димитров

 

лекции

446 к.з.

27.02.(събота),9:00-17:00

ИД: „Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание“

гл. ас. Иван Димитров

 

лекции

446 к.з.

 

28.02.(неделя),9:00-17:00

Компютърно моделиране

Доц. Тодорка Глушкова

лекции

446 к.з.

06.03. (събота),9:00-17:00

Компютърно моделиране

Доц. Тодорка Глушкова

лабораторни занятия   

446 к.з.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ