Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - зимен триместър 2020/2021

Последна актуализация: 17.12.2020 г.

 

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - МСП

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
09.01.(събота), 9:00-15:15 Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база даннис PL/SQL
лекции 547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з.
10.01.(неделя),9:00-15:15
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база даннис PL/SQL
лекции 547 к.з. 346 к.з. 546 к.з. 446 к.з.
16.01.(събота), 9:00-15:15
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база даннис PL/SQL
лекции 547 к.з. 346 к.з. 546 к.з. 446 к.з.
17.01.(неделя), 9:00-17:30
Развойна среда и рамка за Android
доц. д-р Владимир Вълканов
лекции 547 к.з.
23.01. (събота), 9:00-17:30

   
24.01.(неделя),9:00-17:30  Развойна среда и рамка за Android
доц. д-р Владимир Вълканов
лекции  547 к.з. 
30.01. (събота), 9:00-17:30
 Android – база от данни и RESTful услуги 
доц. д-р Владимир Вълканов
  547 к.з.
31.01. (неделя), 9:00-17:30
Android – база от данни и RESTful услуги 
доц. д-р Владимир Вълканов
лекции 547 к.з.
06.02. (събота), 9:00-12:45
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни
547 к.з.
13.02. (събота), 9:00-12:45   Практически проект 1
Преподавателски екип
 лабораторни 547 к.з. 
20.02.( събота),9:00-12:45   Практически проект 1
Преподавателски екип
 лабораторни 547 к.з. 
21.02.(неделя), 9:00-12:45   Практически проект 1
Преподавателски екип
 лабораторни 547 к.з. 
27.02. (събота), 9:00-12:30  Всички дисциплини
(Развойна среда и рамка за Android, Android – база от данни и RESTful услуги) 
изпит  547 к.з. 
06.03.(събота), 9:00-17:00  Защити на проекти
(Практически проект 1) 
   547 к.з.
07.03(неделя), 9:00-12:00  Поправителни изпити
(Развойна среда и рамка за Android, Android – база от данни и RESTful услуги) 
 изпит   547 к.з.
13.03.(събота), 9:00-12:30  Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база даннис PL/SQL 
изпит 
547 к.з. 346 к.з. 546 к.з. 446 к.з 
Юни 2020  Ликвидационни изпити  изпит    
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ