Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ    English
Факултет по математика и информатика - Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ
 Лектори

проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Ивелина Велчева

Анотация

Избираемата дисциплина е предназначена за студенти, които се подготвят  за учители по математика, информатика и информационни технологии в средните училища. Подробно са описани характеристиките на най-популярните облачни платформи и приложението им в образованието. Студентите се запознават детайлно с използването на G Suite for Education, Microsoft Office 365 и други облачни технологии в учебно-възпитателния процес. Те изуча-ват основните етапи за създаването на електронно учебно съдържание по математика, ин-форматика и информационни технологии с помощта на облачните платформи. Студентите ще се запознаят с основни методики за използване на облачните технологии за отдалечено (дистанционно) обучение.  В курсът задълбочено се разглеждат и работата на преподавате-лите в условията на отдалечено обучение. Избираемата дисциплина подготвя бъдещите пре-подаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е на-сочен и към индивидуалните интереси на учениците.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ