Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin
 Лектори

доц. д-р Владимир Вълканов, докт. Минчо Симов

Анотация

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за създаване на мобилно приложение в Android среда чрез програмния език Kotlin. Запознаване с Android studio и подобрени-ята в езика Kotlin. Различията между архитектурните модели MVC, MVP и MVVM при създаване на Android приложения. Коя от тях се препоръчва и използва от разработчиците на Google. Con-tent provider и как работи. UI – менюта, новия Constraints layout, RecyclerView. Очакваните резул-тати са свързани с придобиване на знания и умения за изграждане на самостоятелни мобилни приложения в среда Android.  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ