Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес математика, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 28.11.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Линейна алгебра 15.12.2020
9:00
19.12.2020
9:00
https://meet.google.com/swh-ajqi-vfi - вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ).
Необходимо е студентите да бъдат с включени камери по време на изпита. Изпитен вариант ще бъде изпратен на университетския имейл на студент след включването му в горния Google Meet линк.
доц. д-р Марта Теофилова
Програмиране 10.12
9:00
19.12
13:00
https://classroom.google.com/  с код tvogdry доц. д-р Николай Касъклиев
Информационни технологии 07.12.2020
9:00
22.12.2020
9:00
Допълнително на общата поща на курса доц. д-р Евгения Ангелова
IІ курс
Дискретна математика в бизнеса 5.12.2020
11:00
23.12.2020
11:00
https://classroom.google.com/c/MTQ2MjY3Njg5NTc3
код mtjqafc
доц. д-р Х.Кискинов
Математически анализ 2 10.12.2020
14:00
19.12.2020
14:00
https://classroom.google.com
Код за включване: ogibul4
проф. д.м.н. П.Пройнов
Финансова математика 11.12.2020
10:00
21.12.2020
10:00
https://students.uni-plovdiv.net – студентите, които все още не са се регистрилали в системата, трябва да направят това няколко дни преди изпита, за да получат достъп от преподавателя до инструкциите за изпита и до изпитния вариант.  гл. ас д-р М.Петкова
IІІ курс
Маркетингови изследвания 08.12.2020
14:00
19.12.2020
14:00
Google Meet, обявен в Classroom от триместъра гл. ас. д-р Д.Войникова
Математическа статистика 17.12.2020
9:00-12:00
21.12.2020
9:00-12:00
https://meet.jit.si/, pkopanov@uni-plovdiv.bg гл.ас. д-р Петър Копанов
Математически основи на макроикономиката 10.12.2020
9.00
23.12.2020
9.00
hristov_asen@mail.bg гл. ас. д-р А.Христов
IV курс
Статистически методи за вземане на решения 17.12.2020 13:00-18:00 21.12.2020 13:00-18:00 https://meet.jit.si/, pkopanov@uni-plovdiv.bg гл.ас. д-р Петър Копанов
Изчислителна математика 2 15.12.2020
9:30
21.12.2020
9:30
http://meet.google.com
съобщение на имейл по  http://classroom.com
проф. дмн Снежана Гочева
Бизнес английски език Текуща оценка 20.12.2020
10:00
https://sites.google.com/site/englishfmiplovdiv/teachers/shotlekov доц. д-р Иван Шотлеков
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ