Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (1 г.) - есенен триместър (2020/2021)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (1 г.) - есенен триместър (2020/2021)

Последна актуализация: 17.11.2020 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMATИKA В УЧИЛИЩЕ

 

магистър (1 г.)

Есенен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

17.10.2020 г. (събота) 

 

 

 

18.10.2020г. (неделя)

 

 

 

24.10.2020 г. (събота) 9:00-16:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище
Проф. д.п.н Васил Милушев

Лекции

231 с. з.

25.10.2020г. (неделя) 9:00-17:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище
Проф. д.п.н Васил Милушев

Лекции

231 с. з.

31.10.2020 г. (събота) 9:00-17:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище
Проф. д.п.н Васил Милушев

Упражнения

Дистанционно

1.11.2020 г. (неделя)

 

 

 

7.11.2020 г. (събота) 9:00-17:00

Съвременни тенденции в обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Румяна Маврова

Лекции

432 к.з

8.11.2020 г. (неделя) 9:00-17:00

Съвременни тенденции в обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Румяна Маврова

Лекции

432 к.з

14.11.2020 г. (събота) 9:00-18:00

Съвременни тенденции в обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Румяна Маврова

Упражнения

Дистанционно

15.11.2020 г. (неделя) 

-

 

 

21.11. 2020 г. (събота) 9:00-1 7:00

-

-

-

22.11. 2020 г. (неделя) 9:00-16:00

-

-

-

28.11. 2019 г. (събота)

 

 

 

29.11. 2020 г. (неделя)

 

 

 

5.12. 2020 г. (неделя)

Задължително-избираема дисциплина от група A
„Извънкласната работа по математика“
Проф. д-р Пенка Рангелова

Лекции

231 с. з.

6.12. 2020 г. (събота) 9:00-18:00

Методология и методика на педагогическите изследвания 
Доц. д-р Евгения Ангелова

Лекции + Упражнения

246 к.з.

12.12. 2020 г. (неделя) 9:00-12:00

Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище
Проф. д.п.н Васил Милушев

ИЗПИТ

231 с. з.

13.12. 2020 г. (събота)

Задължително-избираема дисциплина от група A
„Извънкласната работа по математика“
Проф. д-р Пенка Рангелова

Упражнения

231 с. з.

19.12. 2020 г. (събота) 9:00-12:00

Съвременни тенденции в обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Румяна Маврова

ИЗПИТ

231 с. з.

 

17.10.2020 г. (събота)

9:00-17:00
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ