Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2020 Протокол № 70 / 23.09.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 70 / 23.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ №70

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 23.09.2020 г. от 10:00 ч. в Google meet се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Ива Докузова гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

 

Дневен ред:

  1. Организационни въпроси.
  2. Други.

 

По точка 1.

 Проф. Манев предложи за обсъждане и гласуване постъпили заявления за прехвърляне на гл. ас. д-р Десислава Войникова и ас. Антония Добрева от разформированата катедра „Приложна математика и моделиране“ към катедра „Алгебра и геометрия“.

Всички членове на катедрата единодушно одобриха постъпилите заявления.

 

По точка 2.

Ръководителят на катедрата съобщи правилата за провеждане на редовните занятия.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

23.09.2020 г.                                                                                                 Секретар на катедрата:

    

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:

(проф. д.м.н. М. Манев)

  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ