Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията
 Лектори

проф. д.м.н. д-р Тодор Желязков

Анотация

В противоположност на широко известната космологична хипотеза  (т. е. теорията на големия взрив), според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо зараждане и разбягване на галактиките, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания, т.е. че вселената е циклична. В избираемата дисциплина доказваме, че съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. В банковото дело се разглеждат  влогове, кредитиране и лихви и погасяване на кредитите.Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения,  произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултатните и уравнения и неравенства. чрез използване  на квадратичните форми.Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата,  а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ