Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика, информатика и информационни технологии 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии 2019/2020

Последна актуализация: 31.08.2020 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебна дисциплина Дата Час Зала Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Информационни технологии 21.09.2020 09:00 446 к.з. Доц. д-р Е.Ангелова
Програмиране 15.09.20 10:00 246 к.з. Гл.ас. д-р М.Крушкова
Линейна алгебра 10.09.2020 09:00 422 ауд. Прог. д-р М.Манев
Зимен триместър
Въведение в уеб програмирането 16.09.2020 14:00 246 к.з. доц. д-р Тодорка Терзиева
 terzieva.dora@gmail.com
Математически анализ 1 16.09.2020 10:00 424 ауд. доц. д-р Атанаска Георгиева
Аналитична геометрия 14.09.2020 09:00 423 ауд. проф. д.м.н. Манчо Манев
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране 15.09.20 10:00 146 к.з. гл. ас. д-р М. Крушкова
гл. ас. д-р С. Черешаров cheresharov@uni-plovdiv.bg
Математически анализ 2 16.09.2020 13:00 424 ауд. доц. Атанаска Георгиева
Английски език 14.09.2020 10:00 546 к.з. В.Върбанов
IІ курс
Есенен триместър
Алгебра 15.09.2020 09:00 422 ауд. гл. ас. д-р Йордан Епитропов epitropov@uni-plovdiv.bg
Алгоритми и структури от данни 22.09.2020 15:00 246 к.з. Доц. д-р Е.Сомова
Диференциални уравнения 17.09.2020 14:00 2 аула Доц. д-р Т.Пенева
Зимен триместър
Теория на вероятностите и математическа статистика 11.09.2020 08:30 536 к.з. доц. д-р Веса Нончева wesnon@uni-plovdiv.bg
Геометрия 16.09.2020 09:30 2 аула доц. д-р Добринка Грибачева/ гл.ас. д-р Ива Докузова
Уеб дизайн 21.09.2020 10:00 547 к.з. доц. д-р Тодорка Глушкова
Компютърни мрежи и комуникации 12.09.2020 14:00 346 к.з. гл. ас. д-р Магдалена Веселинова
Пролетен триместър
Дискретна математика 10.09.2020 10:00 2 аула доц. Христо Кискинов
Операционни системи 19.09.2020 10:00 446 к.з. гл.ас.д-р Стоян Черешаров
cheresharov@uni-plovdiv.bg
Психология  14.09.2020  14:00 117 каб., ПФ  проф. Веселин Василев / гл.ас. Иван Стоянов
IІІ курс
Есенен триместър
Информационни технологии в образованието 18.09.2020 10:00 531 к.з. Прог. д-р К.Гъров
Числени методи 10.09.2020 09:00 531 к.з. Доц.д-р Д.Бояджиев
Педагогика       Доц. д-р А.Линков
Зимен триместър
Методи за решаване на математически задачи 16.09.2020 10.00 531 к.з. доц. д-р Добринка Бойкина boikina@uni-plovdiv.bg
Училищен курс по алгебра 11.09.2020 09:00 231 с.з. проф. д-р Пенка Рангелова
Училищен курс по анализ 16.09.2020 10:00 424 ауд. доц. д-р Атанаска Георгиева
Методика на обучението по инф. и информационни технологии 18.09.2020 10:00 531 к.з. проф. д-р Коста Гъров
kosgar@uni-plovdiv.bg
Пролетен триместър
Училищен курс по геометрия 11.09.2020 09:00 231 с.з. проф. Пенка Рангелова
Бази от данни 13.09.2020 11:00 547 к.з. доц. Станка Хаджиколева
Методика на обучението по математика 16.09.2020 09:00 531 к.з. доц. д-р Добринка Бойкина boikina@uni-plovdiv.bg
Комплексен анализ 16.09.2020 10:00 423 ауд. доц. Теменужка Пенева
IV курс
Есенен триместър 
-
Зимен триместър
-
Пролетен триместър
-
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ