Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2019/2020

Последна актуализация: 31.08.2020 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебна дисциплина Дата Час Зала Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Информационни технологии 21.09.2020 09:00 446 к.з. Доц. д-р Е.Ангелова
Програмиране 11.09.2020 10:00 446 к.з. Доц. д-р Н. Касъклиев
Линейна алгебра 11.09.2020 09:00 422 ауд. доц. д-р Марта Теофилова
Зимен триместър
Математически анализ 1 20.09.2020 09:00 436 с.з. проф. дмн Петко Пройнов, proinov@uni-plovdib.bg
Аналитична геометрия 11.09.2020 09:00 422 ауд. доц. д-р Марта Теофилова
         
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране 22.09.2020 15:00 246 к.з. доц. д-р Е. Сомова
Софтуерни системи по математика 10.09.2020 10:00 531 к.з. гл. ас. д-р П. Копанов
Английски език 14.09.2020 10:00 546 к.з.  
IІ курс
Есенен триместър
Дискретна математика в бизнеса 10.09.2020 10:00 2 аула доц. д-р Х.Кискинов
Математически анализ 2 20.09.2020 09:00 436 с.з. проф. д-р П.Пройнов
Финансова математика 08.09.2020 14:00 446 к.з. гл. ас д-р М.Петкова
Зимен триместър
Застрахователна математика       проф. д-р Николай Кюркчиев
Диференциални уравнения 20.09.2020 09:00 436 с.з. проф. дмн Петко Пройнов, proinov@uni-plovdib.bg
Бази от данни 13.09.2020 11:00 547 к.з. доц. д-р Станка Хаджиколева
Пролетен триместър
Теория на вероятностите 02.09.2020 09:00 2 аула проф. С. Христова
Иконометрия 03.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Кулина
Математически основи на микроикономиката 11.09.2020 09:00 2 аула гл. ас. д-р А. Христов
IІІ курс
Есенен триместър
Маркетингови изследвания Студентите са изпитани – връзка с преподавателя по майл. гл. ас. д-р Д.Войникова
Математическа статистика 11.09.2020 08:30 536 к.з. доц. д-р В.Нончева
Математически основи на макроикономиката 11.09.2020 09:00 2 аула гл. ас. д-р А.Христов
Зимен триместър
Теория на игрите и икономическо поведение 02.09.2020 09:00 2 аула проф. дмн Снежана Христова
Статистически софтуер 11.09.2020 08:30 536 к.з. доц. д-р Веска Нончева wesnon@uni-plovdiv.bg
Оптимизационни модели в икономиката 10.09.2020 09:00 531 к.з. доц. д-р Дойчин Бояджиевdtb@uni-plovdiv.bg
Пролетен триместър
Изчислителна математика 1 03.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Кулина
Инвестиции и инвестиционни техники 08.09.2020 14:00 446 к.з. проф.д-р А.Захариев/ гл.ас.д-р Стоян Златев
zandrey@fmi-plovdiv.org
Теория на графите в мениджмънта 10.09.2020 09:00 422 ауд. проф. Манчо Манев
IV курс
Есенен триместър 
Статистически методи за вземане на решения 11.09.2020 08:30 536 к.з. доц. д-р Веска Нончева
Изчислителна математика 2 03.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Кулина
Зимен триместър
Математически модели в логистиката 14.09.2020 09:00 423 ауд. проф. дмн Манчо Манев/гл. ас. д-р Асен Христов
Борсова и извънборсова търговия 08.09.2020 14:00 446 к.з. гл. ас. д-р Милена Петкова
milenaetkova@uni-plovdiv.bg, milenapeeva@gmail.com
Анализ на инвестиционни проекти 08.09.2020 14:00 446 к.з. гл. ас. д-р Стоян Златев
Пролетен триместър
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ