Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Математика 2019/2020

Последна актуализация: 31.08.2020 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебна дисциплина Дата Час Зала Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Програмиране 11.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Н. Касъклиев
Линейна алгебра 11.09.2020 9:00 422 ауд. доц. д-р Марта Теофилова
Зимен триместър
Английски език 14.09.2020 10:00 546 к.з. доц. д-р Иван Шотлеков
Математически анализ 1 14.09.2020 9:00 2 аула проф. д-р Боян Златанов
Аналитична геометрия 11.09.2020 9:00 422 ауд. доц. д-р Марта Теофилова
Пролетен триместър
Математически анализ 2 14.09.2020 9:00 2 аула проф. д-р Боян Златанов
Обектно-ориентирано програмиране 22.09.2020 15:00 246 к.з. доц. д-р Елена Сомова
Операционни системи 11.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Николай Касъклиев
IІ курс
Есенен триместър
Дискретна математика 10.09.2020 10:00 2 аула доц. д-р Х. Кискинов
Математически анализ 3 14.09.2020 9:00 2 аула проф. д-р Боян Златанов
Информационни технологии 13.09.2020 13:30 446 к.з. Проф. Г.Тотков
Зимен триместър
Математически анализ 4 14.09.2020 9:00 2 аула проф. д-р Боян Златанов
Алгебра 1 15.09.2020 9:00 422 ауд. гл. ас. д-р Йордан Епитропов, epitropov@uni-plovdiv.bg
Пролетен триместър
Обикновени диференциални уравнения        
Теория на вероятностите и математическа статистика         
IІІ курс
Есенен триместър
Алгебра 2 15.09.2020 9:00 422 ауд. гл. ас. д-р Йордан Епитропов, epitropov@uni-plovdiv.bg
Комплексен анализ 17.09.2020 14:00 444 каб. доц. д-р Н.Милев
Зимен триместър
Частни диференциални уравнения, 17.09.2020 14:00 444 каб. доц. д-р Неделчо Милев
Бази от данни 13.09.2020 11:00 547 к.з. доц. д-р Станка Хаджиколева
Пролетен триместър
Диференциална геометрия 14.09.2020 9:00 423 ауд. проф. Манчо Манев
Числени методи 03.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Кулина
IV курс
Есенен триместър 
Математическо оптимиране 10.09.2020 9:00 531 к.з. доц. д-р Д.Бояджиев
Синтетична геометрия 16.09.2020 9.30 2 аула гл. ас. д-р И.Докузова
Зимен триместър
Теория на игрите 02.09.2020 9:00 2 аула проф. дмн Снежана Христова
Теория на числата 15.09.2020 9:00 422 ауд. гл. ас. д-р Йордан Епитропов, epitropov@uni-plovdiv.bg
Пролетен триместър
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ