Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерно инженерство (редовно обучение) 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство (редовно обучение) 2019/2020

Последна актуализация: 01.09.2020 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебна дисциплина Дата Час Зала Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Програмиране 12.09.2020 9:00 546 к.з. доц. Емил Хаджиколев
Уеб програмиране 1 16.09.2020г. 11.00 146 к.з. гл.ас.д-р Хр.Христов, hth@uni-plovdiv.bg
Линейна алгебра и аналитична геометрия 11.09.2020 9:00 422 ауд. доц. д-р М. Теофилова
Зимен триместър
Обектно-ориентирано програмиране 1 26.09.2020 10:00 146 к.з. Проф. С. Стоянов, инф. Йордан Тодоров
Дискретни структури 10.09.2020 10:00 2 аула Доц. д-р Христо Кискинов, kiskinov@uni-plovdiv.bg
Английски език 14.09.2020 10:00 546 к.з. доц. д-р И. Шотлеков
Пролетен триместър
Алгоритми и структури от данни 15.09.2020 10:00 546 к.з. проф. д-р А. Голев
Обектно-ориентирано програмиране 2 11.09.2020 10:00 546 к.з. доц.д-р Н.Павлов
Математически анализ 20.09.2020 9:00 436 с.з. проф. П. Пройнов, proinov@uni-plovdib.bg
IІ курс
Есенен триместър
Бази от данни 10.09.2020 11:00 446 к.з. Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Въведение в софтуерното инженерство 10.09.2020 12.00 546 к.з. Доц. Ася Стоянова-Дойчева, astoyanova@uni-plovdiv.net
Зимен триместър
Операционни системи и компютърни архитектури 19.09.2020 10:00 446 к.з. гл.ас.д-р Ст.Черешаров, cheresharov@uni-plovdiv.bg
Уеб програмиране 2 17.09.2020 14:00 246 к.з. гл. ас. д-р Н.Вълчанов
Пролетен триместър
Интелигентни системи 26.09.2020 9:00 146 к.з. проф. Ст.Стоянов
Компютърна графика и ГПИ 18.09.2020 14:00 447 к.з. доц. д-р А. Пенев, apenev@uni-plovdiv.bg
Разпределени приложения 12.09.2020 08:00 146 к.з. ас. Павел Кюркчиев
Практикум по ООП и БД 17.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Вл. Вълканов
IІІ курс
Есенен триместър
Мобилни приложения 13.09.2020 9:00 547 к.з. доц. Станка Хаджиколева
Моделиране и анализ на софтуер 12.09.2020 08:00 146 к.з. ас. Павел Кюркчиев
Компютърни мрежи и комуникации 13.09.2020 14:00 546 к.з. проф. д-р Иван Ганчев, igantchev@hotmail.com
Зимен триместър
Анализ на изисквания и спецификации 10.09.2020 14.00 546 к.з. Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, astoyanova@uni-plovdiv.net
Вероятности и приложна статистика 02.09.2020 9:00 2 аула Проф Снежана Христова
Пролетен триместър
Проектиране на софтуер и архитектури 11.09.2020 08:15 547 к.з. Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас д-р Емил Дойчев, e.doychev@uni-plovdiv.net
Интернет технологии 09.09.2020 9:00 546 к.з. проф. д-р А. Рахнев/ гл. ас. д-р К. Стефанова
Практикум по софтуерни технологии 10.09.2020 09:00 546 к.з. гл.ас.д-р А. Тоскова, asy@mail.bg
IV курс
Есенен триместър 
Софтуерни процеси 11.09.2020 08:15 547 к.з. доц. д-р Ася Стоянов-Дойчева
Уеб сървърно програмиране  11.09.2020  10:00  546 к.з. доц. Н. Павлов
Големи данни 17.09.2020 10:00 446 к.з. проф. д-р Станимир Стоянов
Зимен триместър
Управление на софтуерни проекти 08.09.2020 11:00 546 к.з. доц. д-р Светослав Енков - enkov@uni-plovdiv.bg
Паралелно програмиране 18.09.2020 09:00 446 к.з. проф. д-р Ангел Голев/доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Верификация и валидиране на софтуер 12.09.2020 12:00 346 к.з. проф. д-р Асен Рахнев/ гл.ас.д-р М. Веселинова
Пролетен триместър
Киберсигурност и устойчив бизнес Всички студенти са изпитани! Връзка с преподавател по майл. проф. Асен Рахнев/ гл.ас.д-р Г.Шарков
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ