Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерно инженерство (задочно обучение) 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство (задочно обучение) 2019/2020

Последна актуализация: 01.09.2020 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебна дисциплина Дата Час Зала Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Програмиране 12.09.2020 09:00 546 к.з. доц. Емил Хаджиколев
Уеб програмиране 1 09.09.2020г. 11.00 446 к.з. гл.ас.д-р Хр.Христов, hth@uni-plovdiv.bg
Линейна алгебра и аналитична геометрия 11.09.2020 09:00 422 ауд. доц. д-р М. Теофилова
Зимен триместър
Обектно-ориентирано програмиране 1 26.09.2020 10:00 146 к.з. Проф. С. Стоянов, инф. Йордан Тодоров
Дискретни структури 10.09.2020 10:00 2 аула Доц. д-р Христо Кискинов, kiskinov@uni-plovdiv.bg
Английски език 14.09.2020 10:00 546 к.з. доц. д-р И. Шотлеков
Пролетен триместър
Алгоритми и структури от данни 15.09.2020 10:00 546 к.з. проф. Голев
Обектно-ориентирано програмиране 2 11.09.2020 10:00 546 к.з. доц.д-р Н. Павлов
Математически анализ 15.09.2020 10:00 423 ауд. Доц. А. Георгиева, atanaska@uni-plovdiv.bg
IІ курс
Есенен триместър
Бази от данни 10.09.2020 11:00 446 к.з. Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Въведение в софтуерното инженерство 10.09.2020 12.00 546 к.з. Доц. Ася Стоянова-Дойчева, astoyanova@uni-plovdiv.net
Зимен триместър
Операционни системи и компютърни архитектури 19.09.2020 10:00 446 к.з. гл.ас.д-р Ст.Черешаров, cheresharov@uni-plovdiv.bg
Уеб програмиране 2 17.09.2020 14:00 246 к.з. гл. ас. д-р Н.Вълчанов
Пролетен триместър
Интелигентни системи 26.09.2020 09:00 146 к.з. проф. Ст.Стоянов
Компютърна графика и ГПИ 18.09.2020 14:00 447 к.з. доц. д-р А. Пенев apenev@uni-plovdiv.bg
Разпределени приложения 12.09.2020 08:00 146 к.з. ас. Павел Кюркчиев
Практикум по ООП и БД 14.09.2020 09:00 346 к.з. доц. д-р Вл. Вълканов
IІІ курс
Есенен триместър
Мобилни приложения 13.09.2020 09:00 547 к.з. доц. Станка Хаджиколева
Моделиране и анализ на софтуер 12.09.2020 08:00 146 к.з. ас. Павел Кюркчиев
Компютърни мрежи и комуникации 13.09.2020 14:00 546 к.з. проф. д-р Иван Ганчев, igantchev@hotmail.com
Зимен триместър
Анализ на изисквания и спецификации 10.09.2020 14.00 546 к.з. Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, astoyanova@uni-plovdiv.net
Вероятности и приложна статистика 02.09.2020 09:00 2 аула Проф Снежана Христова
Пролетен триместър
Проектиране на софтуер и архитектури 11.09.2020 08:15 547 к.з. Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас д-р Емил Дойчев
e.doychev@uni-plovdiv.net
Интернет технологии 09.09.2020 09:00 546 к.з. проф. д-р А. Рахнев/ гл. ас. д-р К. Стефанова
Практикум по софтуерни технологии 10.09.2020 09.00 546 к.з. Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева astoyanova@uni-plovdiv.net, Гл. ас. д-р Ася Тоскова asy@mail.bg
IV курс
Есенен триместър 
Зимен триместър
Пролетен триместър
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ