Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерни технологии и дизайн (задочно обучение) 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (задочно обучение) 2019/2020

Последна актуализация: 04.09.2020 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

Учебна дисциплина Дата Час Зала Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Увод в програмирането (С#) 15.09.2020 10:00 346 к.з. гл.ас.д-р Н.Вълчанов
Увод в информационните технологии 21.09.2020 09:00 446 к.з. Доц. Е. Ангелова, eangelova@uni-plovdiv.bg
Линейна алгебра и аналитична геометрия 14.09.2020 14:00 422 ауд. Доц. Добринка Грибачева
Зимен триместър
Създаване на ГПИ (С#) 16.09.2020 10:00 246 к.з. доц. д-р Т. Терзиева, terzieva.dora@gmail.com
Основи на графичния дизайн  25.09.2020    В рамките на деня студентите нека качат проектите си в класната стая на Google classroom с линк за връзка: линк проф. д-р Бисер Дамянов
Софтуерни системи по математика 03.09.2020 10:00 446 к.з. доц. д-р Кулина
Английски език 14.09.2020 10:00 546 к.з. доц. д-р И. Шотлеков
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране (С#) 11.09.2020 10:00 546 к.з. доц.д-р Н. Павлов
Увод в уеб програмирането 16.09.2020 10:00 246 к.з. доц.д-р Т. Терзиева
Уеб дизайн 09.09.2020г. 12.00 446 к.з. доц д-р Тодорка Терзиева/гл.ас.д-р Хр.Христов, hth@uni-plovdiv.bg
IІ курс
Есенен триместър
Бази от данни 10.09.2020 11:00 446 к.з. Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Събитийно програмиране 17.09.2020 10:00 346 к.з. гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Приложна математика 1 20.09.2020 09:00 436 с.з. Проф. дмн Петко Пройнов
Зимен триместър
Софтуерни технологии 1 10.09.2020 12.00 546 к.з. Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Администриране на динамични уеб системи 09.09.2020 09:00 546 к.з. проф. д-р А. Рахнев/ гл. ас. д-р К. Стефанова
Геометричен дизайн 14.09.2020 14:00 422 ауд. Доц. Добринка Грибачева
Пролетен триместър
Програмиране на JAVA 14.09.2020 09:00 346 к.з. доц. Вл.Вълканов
Обработка на цифрови изображения 15.09.2020 10:00 546 к.з. проф.д-р А.Голев, ас. В.Нанева veselinarnaneva@gmail.com
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 13.09.2020 09:00 446 к.з. доц. Е. Хаджиколевemil.hadjikolev@gmail.com
IІІ курс
Есенен триместър
Издателски системи 09.09.2020 09:00 546 к.з. проф. д-р А. Голев/гл. ас. д-р К. Стефанова
Създаване и обработка на видео и анимации 17.09.2020 09:00 447 к.з. доц. д-р А. Пенев, apenev@uni-plovdiv.bg
Зимен триместър
Създаване и обработка на векторни изображения 05.09.2020 10:00 446 к.з. Гл. ас. д-р Мая Стоева, may_vast@yahoo.com
Софтуерни технологии 2 12.09.2020 09:00 547 к.з. доц. Ст. Хаджиколева,
stankah@gmail.com, GSM: 0896 030 470
Компютърни мрежи и комуникации 13.09.2020 14:00 546 к.з. проф. д-р Иван Ганчев, igantchev@hotmail.com
Пролетен триместър
Дизайн на приложения за мобилни устройства 10.09.2020 10:00 547 к.з. доц. д-р Николай Касъклиев
Програмиране на приложения за мобилни устройства 10.09.2020 13:00 547 к.з. доц. д-р Николай Касъклиев
IV курс
Есенен триместър 
Електронна търговия 21.09.2020 13:00 446 к.з. доц. д-р Анна Малинова, malinova@uni-plovdiv.bg
Дизайн на 3D модели 17.09.2020 09:00 447 к.з. доц. д-р А. Пенев, apenev@uni-plovdiv.bg
Приложна математика 2 03.09.2020 10:00 446 к.з. доц. Христина Кулина
Зимен триместър
Информационни технологии в Интернет 09.09.2020 09:00 546 к.з. проф. д-р А. Рахнев/ гл. ас. д-р К. Стефанова
Фреймуърк системи за уеб програмиране 19.09.2020 13:00 534 к.з. доц.д-р Николай Павлов/ ас. Веселин Кюркчиев
Бизнес информационни системи 09.09.2020 09:00 546 к.з. доц. д-р Н. Павлов/гл. ас. д-р К. Стефанова
Пролетен триместър
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ