Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика - 2019/2020 - Задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - 2019/2020 - Задочно

Последна актуализация: 14.09.2020 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Въведение в компютърните науки (C++) (Проф. д.м.н. Георги Тотков) 13.09.2020 13:30 446 к.з.
Линейна алгебра и аналитична геометрия (гл. ас. Ива Докузова, dokuzova@uni-plovdiv.bg) 16.09.2020 9.30 2 аула
Информационни технологии (Доц. Е. Ангелова, eangelova@uni-plovdiv.bg) 21.09.2020 09:00 446 ауд.
Програмиране (C++) (доц.д-р Николай Касъклиев) 11.09.2020 10:00 446 к.з.
Английски език (доц. д-р И. Шотлеков) 14.09.2020 10:00 546 к.з.
Операционни системи (Проф. Голев) 15.09.2020 10:00 546 к.з.
Програмиране на Java (доц. д-р Вл.Вълканов) 14.09.2020 09:00 346 к.з.
Математически анализ (доц. д-р Теменижка Пенева) 16.09.2020 10:00 423 ауд.
II курс
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) (доц. Елена Сомова) 22.09.2020 10:30 547 к.з.
Модели на реални процеси (доц. д-р Теменижка Пенева) 17.09.2020 14:00 2 аула
Обектно-ориентирано програмиране (Java) (доц. д-р Вл.Вълканов) 14.09.2020 09:00 346 к.з.
Бази от данни (Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков) 10.09.2020 09:00 446 к.з.
Практикум по ООП и БД (доц. д-р Вл. Вълканов) 14.09.2020 09:00 346 к.з.
Геометрия (Гл. ас. Асен Христов, hristov_asen@mail.bg) 11.09.2020 09:00 2 аула
Компютърни архитектури (гл.ас.д-р Ст.Черешаров, cheresharov@uni-plovdiv.bg) 19.09.2020 10:00 446 к.з.
Софтуерни технологии (Доц. Ася Стоянова-Дойчева, astoyanova@uni-plovdiv.net) 10.09.2020 10.00 546 к.з.
Дискретна математика (доц.д-р Т.Глушкова, glushkova@uni-plovdiv.bg) 21.09.2020 10:00 547 к.з.
III курс
Разпределени приложения (C#) (проф.д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански, Дистанционен контакт: matanski@uni-plovdiv.bg
Изпитът представлява проект, който се представя лично. Студентите е нужно да се свържат предварително с ас. Матански, за да получат задание за проекта.)
17.09.2020 08:00 531 к.з.
Алгоритми и структури от данни (C#) (Проф. А.Голев) 15.09.2020 10:00 546 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев, igantchev@hotmail.com) 13.09.2020 14:00 546 к.з.
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов - замества доц. д-р А. Пенев, apenev@uni-plovdiv.bg) 18.09.2020 14:00 447 к.з.
Вероятности и приложна статистика (доц. д-р Веска Нончева) 11.09.2020 8:30 536 к.з.
Изкуствен интелект (проф. Ст.Стоянов) 26.09.2020 09:00 146 к.з.
Шаблони за проектиране (Design Patterns) (Доц. Ася Стоянова-Дойчева , ас. Пенчо Малинов, pepo-malinov@uni-plovdiv.bg) 11.09.2020 08:15 547 к.з.
Практикум по софтуерни технологии (Доц. Ася Стоянова-Дойчева, astoyanova@uni-plovdiv.net) 10.09.2020 09.00 546 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. д.м.н. Георги Тотков) 13.09.2020 13:30 446 к.з.
Уеб сървърни езици (доц. Николай Павлов)  11.09.2020  10:00  546 к.з
Компютърни числени методи (доц. Дойчин Бояджиев) 10.09.2020 09:00 531 к.з.
Информационно моделиране (C#) (проф. д-р Антон Илиев, aii@uni-plovdiv.bg; enkov@uni-plovdiv.bg, DeLC delc.fmi.uni-plovdiv.bg – с акаунт от Focus/DeLC - с предварително уведомяване по емайл на доц. Енков за включване в теста.) 08.09.2020 11:00 546 к.з.
Методи на транслация (доц. д-р Димчо Димов - замества доц. д-р А. Пенев, apenev@uni-plovdiv.bg) 18.09.2020 14:00 447 к.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (проф. д-р Асен Рахнев/  гл. ас. д-р Г.Шарков, gesha@esicenter.bg, maya@fmi-plovdiv.org) 05.09.2020 9:00 446 к.з.
Управление на проекти (Проф. д.м.н. Георги Тотков) 11.09.2020 9:00 346 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ