Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии - 2019/2020 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии - 2019/2020 - Редовно

Последна актуализация: 31.08.2020 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

за специалност „ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Въведение в компютърните науки (Проф. д.м.н. Георги Тотков) 13.09.2020 13:30 446 к.з.
Увод в информационните технологии (Доц. Е. Ангелова, eangelova@uni-plovdiv.bg) 21.09.2020 09:00 446 к.з.
Линейна алгебра и аналитична геометрия (Доц. д-р М. Теофилова) 11.09.2020 09:00 422 ауд.
Програмиране (гл.ас.д-р М.Крушкова) 12.09.2020 10:00 446 к.з.
Право и правни информационни системи (доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, cheresharov@uni-plovdiv.bg) 19.09.2019 14:00 246 к.з.
Информационни технологии в математиката (доц. д-р Анна Mалинова, malinova@uni-plovdiv.bg) 21.09.2020 13:00 446 к.з.
Английски език (доц. д-р И. Шотлеков) 14.09.2020 10:00 546 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Н.Павлов) 11.09.2020 10:00 546 к.з.
Банково дело и банкови информационни системи (доц.д-р Соколов)      
Приложна математика (доц. д-р Кулина) 02.09.2020 10:00 446 к.з.
Графика и презентации (доц. д-р Ал.Пенев, apenev@uni-plovdiv.bg) 17.09.2020 09:00 447 к.з.
II курс
Програмиране чрез .NET (гл.ас.д-р Никола Вълчанов) 17.09.2020 10:00 346 к.з.
Маркетинг и маркетингови информационни системи (проф. д-р Асен Рахнев) 17.09.2020 11:30 246 к.з.
Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев) 08.09.2020 14:00 446 к.з.
Бази от данни (Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков) 10.09.2020 09:00 446 к.з.
Счетоводство и счетоводни информационни системи (проф.д-р  Асен Рахнев) 17.09.2020 10:30 246 к.з.
Застрахователна математика (проф. д-р Н. Кюркчиев, проф. д-р Асен Рахнев) 17.09.2020 11:30 246 к.з.
Иконометрия (доц. д-р Анна Малинова, malinova@uni-plovdiv.bg) 21.09.2020 13:00 446 к.з.
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL (доц. д-р Е. Хаджиколев, emil.hadjikolev@gmail.com) 13.09.2020 09:00 446 к.з.
Информационни технологии в Интернет (гл.ас.д-р Хр.Христов, hth@uni-plovdiv.bg) 16.09.2020г.  13.00 146 к.з.
III курс
Програмиране на JAVA (доц. д-р Вл.Вълканов) 17.09.2020 09:00 446 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева) 10.09.2020 10.00 546 к.з.
Въведение в облачните технологии (доц. д-р Станка Хаджиколева) 13.09.2020 09:00 547 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев igantchev@hotmail.com) 13.09.2020 14:00 546 к.з.
Моделиране и управление на бизнес процеси (доц.д-р Е.Сомова) 22.09.20 13:00 246 к.з.
Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев, zandrey@fmi-plovdiv.org) 08.09.2020 14:00 446 к.з.
Уеб дизайн (доц.д-р Т.Глушкова) 21.09.2020 10:00 547 к.з.
IV курс
Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Христина Кулина) 03.09.2020 10:00 446 к.з.
Електронна търговия (доц. д-р Анна Малинова, malinova@uni-plovdiv.bg; доц. д-р Тодорка Глушкова, glushkova@uni-plovdiv.bg) 21.09.2020 13:00 446 к.з.
Застраховане и застрахователни информационни системи (проф.д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански, Дистанционен контакт: matanski@uni-plovdiv.bg. Изпитът представлява проект, който се представя лично. Студентите е нужно да се свържат предварително с ас. Матански, за да получат задание за проекта.)
16.09.2020 08:00 346 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (гл. ас. д-р Милена Петкова, milenaetkova@uni-plovdiv.bg, milenapeeva@gmail.com) 08.09.2020 14:00 446 к.з.
Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев, zandrey@fmi-plovdiv.org) 08.09.2020 14:00 446 к.з.
Бизнес английски език с информационни технологии (доц. д-р И. Шотлеков) 14.09.2020 10:00 546 к.з.
Бизнес информационни системи (доц. д-р Н. Павлов/гл. ас. д-р К. Стефанова) 09.09.2020 09:00 546 к.з.
Издателски системи (проф. д-р А. Голев/гл. ас. д-р К. Стефанова) 09.09.2020 09:00 546 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ