Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2020 Протокол № 03 / 08.06.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 03 / 08.06.2020

ПРОТОКОЛ № 03 08.06.2020 г.

Днес, 08.06.2020 г. (понеделник), от 12.30 ч.  в 435 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Атанас Илчев.

С право на съвещателен глас участват: гост-преподавател проф. д-р Андрей Захариев, гост-преподавател проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Отсъстват: няма

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

По точка 1.

1.1. Катедрата прие предварителното разпределение на часовете за учебната 2020/2021 година.  Доцент Кискинов уточни, че часовете ще бъдат окончателно разпределени в началото на 2020/2021 учебна година.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеното предварително разпределение бе прието единодушно.

1.2. Катедреният съвет, съгласно Решение 34/ 19.04.2017 и Решение 185/20.03.2019 на факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага Факултетния съвет да номинира за гост-професор на 1/4 щат за учебната 2020/2021 година към катедра „Математически анализ“ на ФМИ проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, отговаряща на изискванията, приети с цитираните Решения, а именно:

  • За последните 5 години (2016-2020 г.) има 2529.62 точки „Наука“ при изискване 500 точки.
  • Пенсионирана във Факултета по математика и информатика.
  • Има осигурен 1/4 норматив за учебната 2020/2021 година. 

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложението бе прието единодушно.

1.3.   Съгласно разпределението на часовете в катедрата Катедреният съвет  предлага на Факултетния съвет да утвърди за 2020/2021 учебна година следните хонорувани преподаватели към катедрата:

  1. 1.      Мира Лъчезарова Спасова (редовен докторант) – 45 часа упражнения за дисциплина „Приложна математика 1“ (40 часа) на специалност СТД, 2 курс, редовно обучение и участие в семестриалните изпити (5 часа).

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложението бе прието единодушно.

По точка 2. Няма проведени обсъждания.

08.06.2020г.

гр. Пловдив

Подпис:………………………………

доц. д-р Христо Кискинов

Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:……………………………

гл. ас. д-р Милена Петкова

Секретар на катедра „Математически анализ”

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ