Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн – задочно извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки
 Последна актуализация: 09.06.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина Дата Час Електронна платформа, дистанционен контакт Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Увод в програмирането (С#) 22.06.2021 10:00 Всеки от курса трябва да се регистрира на сайта http://moodle.coolcsn.com/ и да се запише за курса "Увод в програмирането (С#), СТД задочно (лекции)". Четете и следвайте инструкциите в курсa. В деня и часа на изпита ще ви очакваме в google meet гл.ас.д-р Ст. Черешаров
Увод в информационните технологии 17.06.2021 9:00 Google Classroom, код на стаята cawperm Доц. Е. Ангелова
eangelova@uni-plovdiv.bg
Линейна алгебра и аналитична геометрия 12.06.2021  9.00 Google Classroom, код: cgjex2n Доц. Добринка Грибачева
Зимен триместър
Създаване на ГПИ (С#) 15.06.2021 10:00 Google Meet доц. д-р Тодорка Терзиева
terzieva.dora@gmail.com
Основи на графичния дизайн 17.06.2021 10:00 в Google Classroom: dtwuv26 със задание: ИЗПИТ проф. д-р Бисер Дамянов
Софтуерни системи по математика 12.06.2021 10:00 Google Meet за курса, обявен в Classroom от триместъра Гл.ас. д-р Десислава Войникова
Английски език 22.06.2021 10:00 Link доц. д-р И. Шотлеков
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране (С#) 16.06.2021
14:00
30.06.2021
14:00
http://dispel.fmi-plovdiv.org/
georgi.spasov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Н. Павлов
Увод в уеб програмирането 15.06.21 14:00 https://meet.google.com/axb-eced-mtf доц.д-р Т.Терзиева
Уеб дизайн 19.06.2021 10.00 Google Meet доц д-р Тодорка Терзиева
гл.ас.д-р Хр.Христов,
hth@uni-plovdiv.bg
IІ курс
Есенен триместър
Бази от данни 21.06.2021 9:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Събитийно програмиране 17.06.2021 10:00 https://meet.google.com/oxx-mtfu-bwr гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Приложна математика 1 25.06.2021 14:00 https://classroom.google.com  Код: 5kahdsl Проф. дмн Петко Пройнов
Зимен триместър
Софтуерни технологии 1 22.06.2021 9.30 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Администриране на динамични уеб системи 12.06.2021 13:00 Google Classroom на дисциплината  проф. д-р А. Рахнев/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Геометричен дизайн 19.06.2021 9.00 Google Classroom  kod :  odffrtq Доц. Добринка Грибачева
Пролетен триместър
Програмиране на JAVA 18.06.2021 9:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  - вход с акаунт от e-portal.uni-plovdiv.bg доц. Вл.Вълканов
Обработка на цифрови изображения 01.07.2021
 10:00 Информация в Google Classroom по предмета
проф.д-р А.Голев, ас. В.Нанева
veselinarnaneva@gmail.com
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 13.06.2021 9:00 http://edu.studentschool.eu/ доц. Е. Хаджиколев
emil.hadjikolev@gmail.com
IІІ курс
Есенен триместър
Издателски системи 12.06.2021 г. 14:00 Google Classroom на дисциплината проф. д-р А. Голев/
доц. д-р К. Стефанова
Създаване и обработка на видео и анимации 15.06.2021 14:00 Google Classroom
https://meet.google.com/urf-cjvm-hrb
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Зимен триместър
Създаване и обработка на векторни изображения 19.06.2021 10:30 https://meet.jit.si/STD-2020-21-ZO Гл. ас. д-р Мая Стоева
may_vast@yahoo.com
Софтуерни технологии 2 11.06.2021 11:00 http://edu.studentschool.eu
meet.google.com/xyj-gdyi-vdo
доц. д-р Ст. Хаджиколева
stankah@gmail.com
Компютърни мрежи и комуникации   24.06.2021    11:00   http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  проф. д-р Иван Ганчев
Пролетен триместър
Дизайн на приложения за мобилни устройства 29.06.2021 14:00 Classroom с код: zatuqpx доц. д-р Николай Касъклиев
Програмиране на приложения за мобилни устройства 30.06.2021 14:00 Classroom с код: vo5cd23 доц. д-р Николай Касъклиев
IV курс
Есенен триместър 
Електронна търговия 21.06.2021 13:00 Google classroom, в която се проведоха лекциите. доц. д-р А. Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg
Дизайн на 3D модели 15.06.2021 9:00 Google Classroom
https://meet.google.com/qwy-bbaf-cji
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Приложна математика 2 12. 06.2021 г 10:00 Google Classroom доц. д-р Хр. Кулина
Зимен триместър
Информационни технологии в Интернет 12.06.2021 г. 11:00 Google Classroom на дисциплината проф. д-р А. Рахнев/
доц. д-р К. Стефанова
Фреймуърк системи за уеб програмиране 13.06.2021 г. 10:00 http://dispel.fmi-plovdiv.org/ доц.д-р Николай Павлов/
ас. Веселин Кюркчиев
Бизнес информационни системи 12.06.2021 г. 12:00 Google Classroom на дисциплината доц. д-р Н. Павлов/
доц. д-р К. Стефанова
Пролетен триместър
         
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ