Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн – задочно извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки

 Последна актуализация: 17.06.2020 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  
 
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

на специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
2019/20 УЧЕБНА  ГОДИНА

Учебна дисциплина

Редовна
Дата
/час

Поправка
Дата/час

Електронна платформа, дистанционен контакт

Преподавател,
контакт

I курс
Есенен триместър
Увод в програмирането (С#) 29.06.2020 15:00 https://meet.google.com/kyy-ogww-man гл.ас.д-р Н.Вълчанов
Увод в информационните технологии 26.06.2020 г. 9:30 Допълнителна информация на общата поща Доц. Е. Ангелова
eangelova@uni-plovdiv.bg
Линейна алгебра и аналитична геометрия 18.06.2020   dobrinka@uni-plovdiv.bg Доц. Добринка Грибачева
Зимен триместър
Създаване на ГПИ (С#) 15.06.2020 14:00 Информация нa общия e-mail на курса. За контакти: Google Meet, terzieva.dora@gmail.com , stavrev@fmi-plovdiv.org доц. д-р Тодорка Терзиева
terzieva.dora@gmail.com
Основи на графичния дизайн       проф. д-р Бисер Дамянов
Софтуерни системи по математика 26.06.2020
9:00
 Студентите, преди деня на изпита да се свържат с преподавателя по майл за допълнителна информация - snow@uni-plovdiv.bg проф. дмн Снежана Гочева
Английски език 29.06.2020 15:00 за информация доц. д-р И. Шотлеков 
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране (С#) 23.6.2020 11:30 http://dispel.fmi-plovdiv.org/
Вход: факултетен номер за име и парола.
доц.д-р Н.Павлов
Увод в уеб програмирането 18.06.2020 9:30 

Информация за изпитa на общия e-mail на курса stdz2019@abv.bg

За контакт:  terzieva.dora@gmail.com и http://chochev.eu/std/

доц.д-р Т.Терзиева
Уеб дизайн 18.06.2020 12.00ч Zoom.Us – връзка чрез линк, ID и парола тук
Meeting ID: 745 2325 1920
Password: fmi2020
Допълнителна информация - https://hristov.uni-plovdiv.bg/disciplines/STD_UD_Z.html
доц д-р Тодорка Терзиева/гл.ас.д-р Хр.Христов,
hth@uni-plovdiv.bg
II курс
Есенен триместър
Бази от данни 22.06.2020 9:30 Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Събитийно програмиране 29.06.2020 15:00 https://meet.google.com/kyy-ogww-man гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Приложна математика 1 28.06.2020 9:00 https://classroom.google.com
код за включване: lwyeb5d
Проф. дмн Петко Пройнов
Зимен триместър
Софтуерни технологии 1 20.06.2020 11.00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Администриране на динамични уеб системи 26.06.2020   Изпращане на проектите до датата за поправка на имейл kvstefanova@gmail.com проф. д-р А. Рахнев/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Геометричен дизайн 18.06.2020   dobrinka@uni-plovdiv.bg Доц. Добринка Грибачева
Пролетен триместър
Програмиране на JAVA 20.06.2020 9:30 DeLC : http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ доц. Вл.Вълканов
Обработка на цифрови изображения 01.07.2020 14:00 Допълнителна информация ще бъде изпратена на общия майл на курса проф.д-р А.Голев, ас. В.Нанева veselinarnaneva@gmail.com
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 26.06.2020 9:00 http://edu.studentschool.eu доц. Е. Хаджиколев
emil.hadjikolev@gmail.com
III курс
Есенен триместър
Издателски системи 29.06.2020   Изпращане на проектите до датата за поправка на имейл kvstefanova@gmail.com проф. д-р А. Голев/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Създаване и обработка на видео и анимации 27.06.2020 09:00 Google ClassRoom (код за присъединяване: b6nlbeo)
Теория – тестове чрез Google Quiz.
Представяне и защита на проекти: https://meet.google.com/yef-xawy-qtd
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Зимен триместър
Създаване и обработка на векторни изображения 28.06.2020 10:00

 https://meet.jit.si/STD3kursExam2020 

(парола: 1234567)

Гл. ас. д-р Мая Стоева
may_vast@yahoo.com 
Софтуерни технологии 2 30.06.2020 9:00 http://edu.studentschool.eu доц. Ст. Хаджиколева
stankah@gmail.com
GSM: 0896 030 470
Компютърни мрежи и комуникации 29 юни 2020 г. 12:00 ч. http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
DeLC admin: e.doychev@uni-plovdiv.net
проф. д-р Иван Ганчев igantchev@hotmail.com
Пролетен триместър
Дизайн на приложения за мобилни устройства 29.06 14:00 classroom.google.com class code zatuqpx доц. д-р Николай Касъклиев
Програмиране на приложения за мобилни устройства 30.06 14:00 classroom.google.com class code vo5cd23 доц. д-р Николай Касъклиев
IV курс
Есенен триместър  
Електронна търговия 30.06.2020 14:30 https://classroom.google.com/
Кодът за достъп ще бъде изпратен на общата поща на курсаВлиза се с университетския ви акаунт, които може да получите от https://uni-plovdiv.bg/news/news/818, ако все още го нямате. Регистрацията може да отнеме няколко часа, докато се активира профилът ви, затова я направете поне ден по-рано, ако все още нямата такава 
доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg
Дизайн на 3D модели 27.06.2020 14:00 Google ClassRoom (код за присъединяване: g2kjzkl)
Представяне и защита на проекти: https://meet.google.com/yef-xawy-qtd
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Приложна математика 2  28.06.2020  10:00  https://meet.google.com/gzc-qjps-sgn доц. Христина Кулина
Зимен триместър    
Информационни технологии в Интернет 29.06.2020 - Изпращане на проектите до датата за поправка на имейл kvstefanova@gmail.com проф. д-р А. Рахнев/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Фреймуърк системи за уеб програмиране 20.06.2020 11:00 Оналайн тест – информация ще бъде изпратена на общя майл на курса доц.д-р Николай Павлов/
ас. Веселин Кюркчиев
Бизнес информационни системи 29.06.2020 - Изпращане на проектите до датата за поправка на имейл kvstefanova@gmail.com доц. д-р Н. Павлов/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Пролетен триместър    
         
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ