Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки

 Последна актуализация: 19.06.2020 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  
 
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

на специалност „ИНФОРМАТИКА“
2019/20 УЧЕБНА  ГОДИНА

Учебна дисциплина

Редовна
Дата
/час

Поправка
Дата/час

Електронна платформа, дистанционен контакт

Преподавател,
контакт

I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки (C++) 28.06.2020 13:30 Студентите, които ще се явяват на поправителен изпит да направят своята заявка на sissiy88@gmail.com и/или georgepashev@gmail.com. В отговор ще получат е-мейл за връзка / вход към видео срещи които ще се проведеатна указаната дата, в посочените часове. Проф. д.м.н. Георги Тотков
Линейна алгебра и аналитична геометрия 27.06.2020 10.00 Google meet,
dokuzova@uni-plovdiv.bg,
dokuzova@uni-plovdiv.bg,
гл. ас. Ива Докузова
Зимен триместър
Информационни технологии 26.06.2020 г. 9:30 Допълнителна информация на общата поща Доц. Е. Ангелова
eangelova@uni-plovdiv.bg 
Програмиране (C++) 29.06.2020 10:00 https://classroom.google.com/ с код vpqtahh доц.д-р Николай Касъклиев
Английски език 29.06.2020 15:00 за информация доц. д-р И. Шотлеков 
Пролетен триместър
Операционни системи 25.06.2020 10:00 https://classroom.google.com/
Код за достъп ще бъде изпратен на общия мeйл на курсa
Проф. Ангел Голев
Програмиране на Java 20.06.2020 9:30 DeLC : http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ доц. д-р Вл.Вълканов
Математически анализ 28.06.2020 10:00 Google classroom: vwplwcl
Google meet: https://meet.google.com/sar-zhdo-itm
доц. д-р Теменижка Пенева
II курс
Есенен триместър
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 21.06.2020 10:00 Информация за изпита ще бъде публикувана на e-learning.uni-plovdiv.bg (с акаунтите от пду.uni-plovdiv.bg) доц. Елена Сомова
Модели на реални процеси 27.06.2020 10:00 за информация
https://meet.google.com/ozj-jgmi-cie
доц. д-р Теменижка Пенева
Зимен триместър
Обектно-ориентирано програмиране (Java) 20.06.2020 9:30 DeLC : http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ доц. д-р Вл.Вълканов
Бази от данни 22.06.2020 9:30 Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Проф. С.Стоянов/
гл. ас д-р Г.Чолаков 

Практикум по ООП и БД 26.06.2020 9:00 В папката в delc2.fmi.uni-plovdiv.net ще бъде поставен линк за видео среща в деня и часа на изпита доц. д-р Вл. Вълканов
Геометрия 30.06.2020 10:00 hristov_asen@mail.bg Гл. ас. Асен Христов
hristov_asen@mail.bg
Пролетен триместър
Компютърни архитектури  15.06.2020 10:00 http://moodle.coolcsn.com/
Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса "Компютърни архитектури задочно". Платформата предлага курсове, теми, задания, тестове, дневник с оценки и др. За вербална и видео връзка в датата и часа на изпита ще създам видео конферентна връзка в https://zoom.us/ . Същата връзка ще изпратя и на общия електронен адрес на студентите inf2018@abv.bg пет минути преди началото на изпита. За контакти и въпроси e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
Оценки ще получат всички регистрирали се на платформата, записали се и успешно завършили курса.
гл.ас.д-р Ст.Черешаров,
cheresharov@uni-plovdiv.bg
Софтуерни технологии 20.06.2020 11.00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Дискретна математика 01.07.2020 г. 14.00 http://u4ili6teto.bg/brezovo/course/view.php?id=298 доц.д-р Т.Глушкова,
glushkova@uni-plovdiv.bg
III курс
Есенен триместър
Разпределени приложения (C#) 17.06.2020 09:30 Платформа: Google Meet, Дистанционен контакт: matanski@uni-plovdiv.bg
Изпитът представлява проект, който се представя лично. Студентите е нужно да се свържат предварително с ас. Матански, за да получат задание за проекта.
проф. д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
Алгоритми и структури от данни (C#) 25.06.2020 9:30 https://classroom.google.com/
Код за достъп ще бъде изпратен на общия майл на курс
Проф. А.Голев
Компютърни мрежи и комуникации 29 юни 2020 г. 12:00 ч. http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
DeLC admin: e.doychev@uni-plovdiv.net
проф. д-р Иван Ганчев
igantchev@hotmail.com
Зимен триместър
Компютърна графика 05.07.2020 
(с редовно) 
14:00  Изпит с проект, задачи и теория: Google Classroom (код за присъединяване o33iicl ), дистанционно ще се предава проект и решение на задача, тест по теория през Google Quiz, допълнителни въпроси по време на изпита относно проекти и теория през  https://meet.google.com/qyi-raxf-jfe доц. д-р Димчо Димов
замества доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Вероятности и приложна статистика 30.06.2020   По електронната поща доц. д-р Веска Нончева
Пролетен триместър
Изкуствен интелект 22.06.2020 9:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ проф. Ст.Стоянов
Шаблони за проектиране (Design Patterns) 17.06.2020 8.15 часа DeLC, Google meet Доц. Ася Стоянова-Дойчева
ас. Пенчо Малинов
pepo-malinov@uni-plovdiv.bg
Практикум по софтуерни технологии - - Текуща оценка. Който няма оценка да се свърже с преподавателя на e-mail Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
IV курс
Есенен триместър  
Компютърна лингвистика 28.06.2020 15:00 Студентите, които ще се явяват на поправителен изпит да направят своята заявка на sissiy88@gmail.com и/или georgepashev@gmail.com. В отговор ще получат е-мейл за връзка / вход към видео срещи които ще се проведеатна указаната дата, в посочените часове. проф. д.м.н. Георги Тотков
Уеб сървърни езици 25.06.2020 9:30 Информация за изпита ще бъде изпратена на общия майл на курса доц. Николай Павлов
Компютърни числени методи 28.06.2020  11:00  Задължително заявяване за явяване на doychinb.abv.bg до 26 юни с име, фн, Еmail  адрес и на кой изпит. Потвърждение и информация на 27 юни. доц. Дойчин Бояджиев
Зимен триместър    
Информационно моделиране (C#) 20.06.2020 11:00 Тест в DeLC
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
проф. д-р Антон Илиев
доц. д-р Светослав Енков
enkov@uni-plovdiv.bg
Методи на транслация 05.07.2020 
(с редовно) 
09:00  Изпит с проект, задачи и теория: Google Classroom (код за присъединяване 54xacv3 ), дистанционно ще се предава проект и решение на задача, тест по теория през Google Quiz, допълнителни въпроси по време на изпита относно проекти и теория през  https://meet.google.com/kyf-jfzi-wkf доц. д-р Димчо Димов
замества доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 28.06.2020 11:30 GSuite проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.
Шарков
gesha@esicenter.bg, maya@fmi-plovdiv.org
Пролетен триместър    
Управление на проекти 28.06.2020 15:00 Студентите, които ще се явяват на поправителен изпит да направят своята заявка на sissiy88@gmail.com и/или georgepashev@gmail.com. В отговор ще получат е-мейл за връзка / вход към видео срещи които ще се проведеатна указаната дата, в посочените часове. Проф. д.м.н. Георги Тотков
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ