Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки

 Последна актуализация: 26.06.2020 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  
 
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
2019/20 УЧЕБНА  ГОДИНА

Учебна дисциплина

Редовна
Дата
/час

Поправка
Дата/час

Електронна платформа, дистанционен контакт

Преподавател,
контакт

I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки 28.06.2020 13:30 Студентите, които ще се явяват на поправителен изпит да направят своята заявка на sissiy88@gmail.com и/или georgepashev@gmail.com. В отговор ще получат е-мейл за връзка / вход към видео срещи които ще се проведеатна указаната дата, в посочените часове. Проф. д.м.н. Георги Тотков
Увод в информационните технологии 26.06.2020 г. 9:30 Допълнителна информация на общата поща Доц. Е. Ангелова
eangelova@uni-plovdiv.bg
Линейна алгебра и аналитична геометрия 25.06.2020 10:00 marta.teofilova@gmail.com, https://meet.google.com/ktf-csix-qnv Доц. д-р М. Теофилова
Зимен триместър
Програмиране 29.06.2020 12:00 Google Meet, veselinova@uni-plovdiv.bg гл.ас.д-р М.Крушкова
Право и правни информационни системи 01.07.2020 14:00 http://moodle.coolcsn.com/
https://zoom.us/ . информация на общия електронен адрес на студентите пет минути преди началото на изпита.
Оценки ще получат всички регистрирали се на платформата, записали се и успешно завършили курса.
доц. д-р Христо Паунов,
гл. ас. д-р Стоян Черешаров,

cheresharov@uni-plovdiv.bg
Информационни технологии в математиката 30.06.2020 16:00 https://classroom.google.com/
Кодът за достъп ще бъде изпратен на общата поща на курсаВлиза се с университетския ви акаунт, които може да получите от https://uni-plovdiv.bg/news/news/818, ако все още го нямате. Регистрацията може да отнеме няколко часа, докато се активира профилът ви, затова я направете поне ден по-рано, ако все още нямата такава
доц. д-р Анна Mалинова
malinova@uni-plovdiv.bg
Английски език 29.06.2020 15:00 За информация доц. д-р И. Шотлеков 
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране 22.6.2020 11:30 http://dispel.fmi-plovdiv.org/
Вход: факултетен номер за име и парола.
доц. д-р Н.Павлов
Банково дело и банкови информационни системи       доц.д-р Соколов
Приложна математика 29.06.2020   10:00  За допълнителна информация следете съответния https://classroom.google.com/  по предмета доц. д-р Хр.Кулина
Графика и презентации 29.06.2020 9:00 Google classroom (код за присъединяване: berjzh3),
Презентиране на проекти през Google Meet: https://meet.google.com/jsk-uskb-xku
доц. д-р Ал.Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
II курс
Есенен триместър
Програмиране чрез .NET 29.06.2020 15:00 https://meet.google.com/kyy-ogww-man гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Маркетинг и маркетингови информационни системи        
Финансова математика 22.06.2020 9:00 електронна платформа:  https://students.uni-plovdiv.net
дистанционен контакт:   bit2018@abv.bg
гл. ас. д-р М. Петкова,
milenaetkova@uni-plovdiv.bg,
milenapeeva@gmail.com
Зимен триместър
Бази от данни 22.06.2020 9:30 Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Счетоводство и счетоводни информационни системи  29.06.2020 10:30
 http://exams.dispel.kodar.net проф.д-р  Асен Рахнев/ гл. ас. д-р Елена Тодорова
Застрахователна математика 22.06.2020 9:00 електронна платформа:  https://students.uni-plovdiv.net
дистанционен контакт:   bit2018@abv.bg
гл. ас. д-р М. Петкова,
milenaetkova@uni-plovdiv.bg,
milenapeeva@gmail.com
Пролетен триместър
Иконометрия 30.06.2020 14:00 https://classroom.google.com/
Кодът за достъп ще бъде изпратен на общата поща на курсаВлиза се с университетския ви акаунт, които може да получите от https://uni-plovdiv.bg/news/news/818, ако все още го нямате. Регистрацията може да отнеме няколко часа, докато се активира профилът ви, затова я направете поне ден по-рано, ако все още нямата такава
доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 26.06.2020 9:00 http://edu.studentschool.eu доц. д-р Е.Хаджиколев
emil.hadjikolev@gmail.com
Информационни технологии в Интернет 18.06.2020 11.00 Zoom.Us – връзка чрез линк, ID и парола
за информация
Meeting ID: 747 7441 2554
Meeting Password:  fmi2020
Допълнителна информация - https://hristov.uni-plovdiv.bg/disciplines/BIT_ITI_Z.html
гл.ас.д-р Хр.Христов,
hth@uni-plovdiv.bg
III курс
Есенен триместър
Програмиране на JAVA 20.06.2020 9:30 DeLC : http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ доц. д-р Вл.Вълканов
Зимен триместър
Софтуерни технологии 20.06.2020 11.00 DeLC : http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Въведение в облачните технологии 29.06.2020 14:00 http://edu.studentschool.eu доц. Ст. Хаджиколева
stankah@gmail.com
GSM: 0896 030 470
Компютърни мрежи и комуникации 29 юни 2020 г. 12:00 ч. http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
DeLC admin: e.doychev@uni-plovdiv.net
проф. д-р Иван Ганчев
igantchev@hotmail.com
Пролетен триместър
Моделиране и управление на бизнес процеси 28.06.20 9.00 -тест
13.30-проекти
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/
Zoom - ще бъде обявен в споделения файл
доц.д-р Е.Сомова
Инвестиции и инвестиционни техники 29.06.2020 10:00 e-мail(общ):bit1@abv.bg+ Viber (индивидуална беседа) проф. д-р Андрей Захариев
zandrey@fmi-plovdiv.org
Уеб дизайн 30.06.2020 14.00 http://u4ili6teto.bg/brezovo/course/view.php?id=179 доц.д-р Т.Глушкова
IV курс
Есенен триместър  
Оптимизационни модели в икономиката  28.06.2020  11.00  Задължително заявяване за явяване на doychinb.abv.bg до 26 юни с име, фн, Еmail  адрес и на кой изпит. Потвърждение и информация на 27 юни. доц. Дойчин Бояджиев
Електронна търговия 30.06.2020 14:30 https://classroom.google.com/
Кодът за достъп ще бъде изпратен на общата поща на курсаВлиза се с университетския ви акаунт, които може да получите от https://uni-plovdiv.bg/news/news/818, ако все още го нямате. Регистрацията може да отнеме няколко часа, докато се активира профилът ви, затова я направете поне ден по-рано, ако все още нямата такава.  
доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Тодорка Глушкова
glushkova@uni-plovdiv.bg
Застраховане и застрахователни информационни системи 16.06.2020 09:30 Платформа: Google Meet, Дистанционен контакт: matanski@uni-plovdiv.bg
Изпитът представлява проект, който се представя лично. Студентите е нужно да се свържат предварително с ас. Матански, за да получат задание за проекта.
проф.д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
Зимен триместър    
Борсова и извънборсова търговия 29.06.2020 9:00 електронна платформа:  https://students.uni-plovdiv.net
дистанционен контакт: bit2016repo@gmail.com, bit_2016@abv.bg
гл. ас. д-р Милена Петкова
milenaetkova@uni-plovdiv.bg,
milenapeeva@gmail.com
Анализ на инвестиционни проекти 29.06.2020 10:00 e-мail(общ): bitzadochno2016@gmail.com + Viber (индивидуална беседа)   проф. д-р Андрей Захариев
zandrey@fmi-plovdiv.org
Бизнес английски език с информационни технологии 29.06.2020 15:00 За информация доц. д-р И. Шотлеков
Пролетен триместър    
Бизнес информационни системи 29.06.2020   Изпращане на проектите до датата за поправка на имейл stefanova.naneva@gmail.com. доц. д-р Н. Павлов/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Издателски системи 29.06.2020   Изпращане на проектите до датата за поправка на имейл stefanova.naneva@gmail.com. проф. д-р А. Голев/
гл. ас. д-р К. Стефанова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ