Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, зимен извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки
Последна актуализация: 10.06.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Информационни технологии 26.06.2020 9:30 Допълнителна информация на общата поща доц. д-р Е.Ангелова/
доц. д-р Т. Глушкова

eangelova@uni-plovdiv.bg
Програмиране (C++) 29.06.2020 10:00 https://classroom.google.com с код vpqtahh доц. д-р Николай Касъклиев
Английски език 29.06.2020 15:00 за информация гл. ас д-р В.Иванова/гл. ас. д-р Д.Шаркова
IІ курс
Обектно-ориентирано програмиране (Java) 07.07.2020 9:30 Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ доц. д-р Владимир Вълканов
Бази от данни 06.07.2020 9:30 Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Геометрия 29.06.2020 10:00 https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=412 проф. дмн Манчо Манев
Практикум по ООП и БД 05.07.2020 9:00 На майла на курса ще бъде изпратен линк за видео среща в деня и часа на изпита доц. д-р Владимир Вълканов
IІІ курс
Компютърна графика 05.07.2020 14:00 Изпит с проект, задачи и теория: Google Classroom (код за присъединяване o33iicl ), дистанционно ще се предава проект и решение на задача, тест по теория през Google Quiz, допълнителни въпроси по време на изпита относно проекти и теория през https://meet.google.com/qyi-raxf-jfe доц. д-р Димчо Димов
замества доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Вероятности и приложна статистика  29.06 12:00 информация тук
код: mrjxanc
проф. дмн Снежана Христова
IV курс
Информационно моделиране (C#) 04.07.2020 11:00 Тест в DeLC
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
проф. д-р Антон Илиев
aii@uni-plovdiv.bg
enkov@uni-plovdiv.bg
Методи на транслация 05.07.2020 09:00 Изпит с проект, задачи и теория: Google Classroom (код за присъединяване 54xacv3 ), дистанционно ще се предава проект и решение на задача, тест по теория през Google Quiz, допълнителни въпроси по време на изпита относно проекти и теория презhttps://meet.google.com/kyf-jfzi-wkf доц. д-р Димчо Димов
замества доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 28.06.2020 11:30 GSuite проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.
Шарков
gesha@esicenter.bg, maya@fmi-plovdiv.org
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ