Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии, зимен извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки
Последна актуализация: 10.06.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Програмиране 29.06.2020 10:00 Google Meet, veselinova@uni-plovdiv.bg и hasan@fmi-plovdiv.org доц. д-р Тодорка Терзиева/гл. ас. д-р Мариана Крушкова
Право и правни информационни системи 01.07.2020 14:00 http://moodle.coolcsn.com/
https://zoom.us/ . информация на общия електронен адрес на студентите пет минути преди началото на изпита.
Оценки ще получат всички регистрирали се на платформата, записали се и успешно завършили курса.
доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров,
За контакти и въпроси e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
Информационни технологии в математиката 30.06.2020 16:00 https://classroom.google.com/
Кодът за достъп ще бъде изпратен на общата поща на курсаВлиза се с университетския ви акаунт, които може да получите от https://uni-plovdiv.bg/news/news/818, ако все още го нямате. Регистрацията може да отнеме няколко часа, докато се активира профилът ви, затова я направете поне ден по-рано, ако все още нямата такава
доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg
Английски език 29.06.2020 15:00 за информация доц. д-р И. Шотлеков
IІ курс
Бази от данни 06.07.2020 9:30 Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ Проф. С.Стоянов/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Счетоводство и счетоводни информационни системи 29.06.2020
 10:30  http://exams.dispel.kodar.net проф. д-р Асен Рахнев
assen@uni-plovdiv.bg
Застрахователна математика       проф. д-р Николай Кюркчиев
IІІ курс
Софтуерни технологии
29.06.2020 11.00 DeLC доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Въведение в облачните технологии 29.06.2020 14:00 http://edu.studentschool.eu доц. д-р Станка Хаджиколева
stankah@gmail.com
GSM: 0896 030 470
Компютърни мрежи и комуникации 29.06.2020 12:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
DeLC admin: e.doychev@uni-plovdiv.net 
проф. д-р Иван Ганчев igantchev@hotmail.com
IV курс
Борсова и извънборсова търговия 29.06.2020 9:00 електронна платформа:  https://students.uni-plovdiv.net
дистанционен контакт: bit2016repo@gmail.com, bit_2016@abv.bg
гл. ас. д-р Милена Петкова
milenaetkova@uni-plovdiv.bg, milenapeeva@gmail.com
Анализ на инвестиционни проекти 30.06.2020 10:00 e-mail: bit2016repo@gmail.com+ Viber (индивидуална беседа) проф. д-р Андрей Захариев zandrey@fmi-plovdiv.org
Бизнес английски език с информационни технологии 29.06.2020 15:00 за информация доц. д-р Иван Шотлеков
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ