Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Математика, пролетен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 08.06.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс   
Математически анализ 2
проф. д-р Боян Златанов 

21.06.2021
9:00 

 30.06.2021 9:00 Google Class Room - tlgstbc 
 Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Елена Сомова
 18.06.2021
9:00

28.06.2021
9:00 

Google Drive 
Операционни системи
доц. д-р Николай Касъклиев 


14.06.2021
10:00

 

01.07.2021
10:00 

google classroom с код: adsbvda,

IІ курс   
Теория на вероятностите и математическа статистика
гл.ас. д-р П.Копанов 
18.06.2021
9:00 
29.06.2021
9:00  

https://meet.google.com/paf-isqu-dvf?authuser=0

meet.google.com/csd-bzid-acu
Dial-in: (US) +1 904-406-7398
PIN: 735 622 496# 

 Обикновени диференциални уравнения
доц. д-р Н.Милев
 22.06.2021
13:30
29.06.2021
13:30 
https://meet.jit.si/Lecture_ODE 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ