Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове една година Софтуерни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Доц. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № / .07.2011

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет №  / ..2011

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
Есенен триместър 150 60 6 0 0 90 9 350 500 20        
Езици и среди
за програмиране
в Интернет
40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 1 Е 1
Интегриране
на бази
от данни в уеб среда
40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 1 Е 1
Програмиране
с еталони и рамки
40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 1 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 95 125 5 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 120 60 6 30 3 30 3 380 500 20        
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 95 125 5 И 1 З 2
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 95 125 5 И 1 З 2
Практически проект 60 0 0 30 3 30 3 190 250 10 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 30 30 3 0 0 0 0 470 500 20        
Избираема дисциплина №3 30 30 3 0 0 0 0 95 125 5 И 1 П 3
Разработване и защита
на дипломна работа или
подготовка и полагане
на държавен изпит
0 0 0 0 0 0 0 375 375 15 И 1 П 3
ОБЩО 300 150   30   120   1200 1500 60        
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ