Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол № 6 / 20.05.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 20.05.2020

ПРОТОКОЛ № 6 / 20.05.2020 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20. май 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, док-т Себиха Ахмедова Маданска, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 4; Присъстващи – 30.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Акредитация.
 4. Отчети на факултетни комисии.
 5. Отчет и годишен план за научноизследователска дейност на ФМИ.
 6. Конкурси за академични длъжности.
 7. Хонорувани.
 8. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2020/2021 година (35 за редовно; 21 за задочно обучение и 1 факултативна):


I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

 1.

Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии задължителна за 3 курс МИИТ и ИТМОМ проф. д-р Коста Гъров,
доц. д-р Ивайло Старибратов,
док-т Деяна Пейкова

 2.

Нестандартни математически задачи за всички проф. д-р Пенка Рангелова

 3.

Нестандартни задачи по алгебра за всички проф. д.м.н. Нако Начев

 4.

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения за всички проф. д.м.н. Петко Пройнов

 5.

Математически основи на компютърната графика за всички доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

 6.

Въведение в математика на парите за всички проф. д-р Боян Златанов

 7.

Теория на инвестиционния портфейл за всички проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

 8.

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията за всички проф. д.м.н. Тодор Желязков

 9.

Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов

 10.

Въведение във функционалния анализ за  БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ доц. д-р Атанаска Георгиева

 11.

Основи на моделирането за всички проф. дмн Снежана Христова

 12

Въведение в теоретичната информатика за СТД и БИТ доц. д-р Христо Кискинов

 13.

Инвестиране и лични финанси за всички доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

 14.

Програмиране в среда Arduino за всички доц. д-р Светослав Енков

 15.

Технологии за управление на софтуерно тестване за всички доц. д-р Светослав Енков,
док-т Денислав Лефтеров

 16.

Информационна сигурност за всички доц. д-р Николай Касъклиев

 17.

Основни на невронните мрежи за всички доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-т Костадин Йотов

 18.

Създаване на видео реклами за всички доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

 19.

Киберпрестъпления в информационното общество за всички доц. д-р Иван Шотлеков,
д-р Владимир Вълев

 20.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов

 21.

Информационна и комуникационна сигурност за всички доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков

 22.

Мобилни приложения - Андроид за начинаещи за всички проф. д-р Станимир  Стоянов,
инф. Йордан Тодоров

 23.

Бизнес статистика със SPSS за всички доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

 24.

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. д-р Минчо Сандалски

 25.

Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4 за всички проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software)

 26.

Мениджмънт на уеб сървъри за всички проф. д-р Ангел Голев,
док-т Росен Христев

 27.

Разработване на Single Page приложения с Angular за всички проф. д-р Ангел Голев,
док-т Здравка Страхинова

 28.

Дигитални технологии в образованието за всички проф. д-р Асен Рахнев,
доц. д-р Тодорка Терзиева

 29.

Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация за всички доц. д-р Тодорка Терзиева,
док-т Николай Чочев

 30.

Програмиране с Delphi за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

 31.

Проектиране на компютърни системи и хардуер за всички проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз)

 32.

Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library за всички доц. д-р Николай Павлов

 33.

Бизнес право за всички проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов

 34.

Предприемачество в ИТ индустрията за всички доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

 35.

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ за всички проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов
IІ. Задочно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

 1.

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения за всички проф. д.м.н. Петко Пройнов

 2.

Въведение в математика на парите за всички проф. д-р Боян Златанов

 3.

Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов

 4.

Теория на инвестиционния портфейл за всички проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

 5.

Инвестиране и лични финанси за всички доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

 6.

Програмиране в среда Arduino за всички доц. д-р Светослав Енков

 7.

Въведение в невронните мрежи с Python за всички доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-т Мирослав Трънков

 8.

Информационна сигурност за всички доц. д-р Николай Касъклиев

 9.

Графови бази данни с Neo4j за всички доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас.Мария Борисова

 10.

Създаване на видео реклами за всички доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

 11.

Оформяне и презентиране на научни работи за всички доц. д-р Станка Хаджиколева,
доц. д-р Емил Хаджиколев

 12.

Киберпрестъпления в информационното общество за всички доц. д-р Иван Шотлеков,
д-р Владимир Вълев

 13.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов

 14.

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения за всички доц. д-р Генчо Стоицов,
док-т Тодор Тодоров

 15.

Мобилни приложения - Андроид за начинаещи за всички проф. д-р Станимир  Стоянов,
инф. Йордан Тодоров

 16.

Бизнес статистика със SPSS за всички Доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

 17.

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. д-р Минчо Сандалски

 18.

Основи на DevOps за всички доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Кристиян Терзиев (КодКода)

 19.

Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript за всички доц. д-р Владимир Вълканов,
хон. ас. Янко Иванов (КодКода)

 20.

Програмиране с Delphi за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

 21.

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ за всички проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов
IІI. Факултативни дисциплини
1. Руски език за всички гл. ас. Петранка Савова

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини от тип „А“ за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян за учебната 2020/2021 година: „Проектно базирано обучение по математика и информационни технологии“ и „Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове“, с лектор доц. д-р Ивайло Старибратов.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирани учебни програми за дисциплината „Бизнес английски език с информационни технологии“ от бакалавърска специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на семестриални такси (ще бъдат допълнително добавени от Виеслав Пиларски, главен счетоводител на ПУ) за платените форми на обучение за учебната 2020/2021 година във Факултета по математика и информатика :

ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) –
  2 (две) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) –
  4 (четири) семестриални такси;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.)2 (две) семестриални такси;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Приложна математика“ (2 г. ) – 4 (четири) семестриални такси;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси.

РЕШЕНИЕ 5:ФС прие следното предложение за ръководители на магистърските програми: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Вълканов (на мястото на проф. д-р Станимир Стоянов) и проф. д-р Коста Гъров.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следните правилаза дистационно провеждане на семестриални, държавни и кандидатстудентски изпити: за кандидатстудентските изпити ще се реши от Ръководството на ПУ; за семестриалните изпити във ФМИ – ще се провеждат по график, като се препоръчва преподавателите да подадат неудобните за тях дати и ще се спазят правилата, които се определят от АС на 01.06.2020 г.; за държавните изпити ще се проведат на 14., 15., 16., 17. и 18. юли 2020 г, ще се увеличи съставът на комисиите, тъй като студентите ще се разпределят в повече зали; Промоция тази година няма да има, дипломите ще се раздават по график от отдел „Учебен“.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Милен Пламенов Близнаков, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 6 (шест) месеца, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.06.2020 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Константин Николаев Русев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“,  с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.06.2020 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Веселина Руменова Тавкова, докторант към катедра „Алгебра и геометрия“, съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Манчо Христов Манев и предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Веселина Руменова Тавкова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Емил Ангелов Ангелов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Емил Ангелов Ангелов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Денислав Иванов Лефтеров, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Денислав Иванов Лефтеров за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Николай Георгиев Ханджийски, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Николай Георгиев Ханджийски за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Тони Пламенов Каравасилев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Светослав Христосов Енков; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Тони Пламенов Каравасилев за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Тони Пламенов Каравасилев, считано от 01.03.2020 г.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Тодорова Христозова-Дочева, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Силвия Николова Гафтанджиева и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мария Тодорова Христозова-Дочева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Маргарита Василева Гочева, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Николай Маринов Касъклиев и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Маргарита Василева Гочева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Костадин Георгиев Йотов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Емил Николов Хаджиколев и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Костадин Георгиев Йотов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мирослав Трендафилов Трънков, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Емил Николов Хаджиколев и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мирослав Трендафилов Трънков за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Емил Тодоров Йончев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Емил Тодоров Йончев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Димитър Георгиев Христов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Георгиев Христов за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Димитър Георгиев Христов, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие: отчета за четвъртата година от подготовката на Андрей Петров Петров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов; предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Андрей Петров Петров за работата си през четвъртата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита задочният докторант Андрей Петров Петров, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Кристиан Неделчев Милев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Кристиан Неделчев Милев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Иван Димитров Вътов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Иван Димитров Вътов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Себиха Ахмедова Маданска, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Себиха Ахмедова Маданска за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Петя Цветанова Василева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Александър Пламенов Пенев и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Петя Цветанова Василева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Георги Василев Пенчев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов; предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Василев Пенчев за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Георги Василев Пенчев, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Константин Николаев Русев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Константин Николаев Русев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Михаела Михайлова Русев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Михаела Михайлова Русев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Дритан Дервиши, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов; предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Слаб (2.00) Дритан Дервиши за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 26 (1) от ППЗРАС на РБ и  чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от редовна докторантура без право на защита докторант Дритан Дервиши, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Даниел Желязков Русев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Даниел Желязков Русев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Добромир Атанасов Русенов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Добромир Атанасов Русенов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Михаил Тодоров Петров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов и предложението от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Михаил Тодоров Петров за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Димитър Маринов Николов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Маринов Николов за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие: отчета за четвъртата година от подготовката на Петьо Цветанов Павлов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Петьо Цветанов Павлов за работата си през четвъртата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Петьо Цветанов Павлов, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Веселина Василева Карапеева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Веселина Василева Карапеева за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Веселина Василева Карапеева, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие: отчета за четвъртата година от подготовката на Теодора Петрова Гарджева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Теодора Петрова Гарджева за работата си през четвъртата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Теодора Петрова Гарджева, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Мария Викторова Малинова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Ангел Атанасов Голев; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Викторова Малинова за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Мария Викторова Малинова, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Симеон Деков Монов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Симеон Деков Монов, за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Маргарита Теохарова Спирова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маргарита Теохарова Спирова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Йорданова Гайдарова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Йорданова Гайдарова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 40: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Георги Рангелов Богданов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Рангелов Богданов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 41: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Хасан Шюкрю Гюлюстан, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Светослав Христосов Енков; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Хасан Шюкрю Гюлюстан за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 42: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Ива Тодорова Йончева-Найденова, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева; предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ива Тодорова Йончева-Найденова за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 43: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Екатерина Борисова Мадамлиева, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Андрей Иванов Захариев и предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Екатерина Борисова Мадамлиева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 44: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Пламена Иванова Марчева, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев и предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Пламена Иванова Марчева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 45: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Тодор Илиев Костадинов, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Тодор Илиев Костадинов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 46: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Стефани Апостолова Панайотова, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Павлина Христова Атанасова и предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефани Апостолова Панайотова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 47: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Красимира Брайкова Иванова, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова; предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Красимира Брайкова Иванова за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита докторант Красимира Брайкова Иванова, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 48: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Соня Кирилова Заимова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Соня Кирилова Заимова за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Соня Кирилова Заимова, считано от 01.03.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 49: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Ивелина Венкова Велчева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ивелина Венкова Велчева за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита докторант Ивелина Венкова Велчева, считано от 01.03.2020 г.

 РЕШЕНИЕ 50: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Румяна Иванова Карадимитрова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Румяна Иванова Карадимитрова за работата си през третата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 51: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Гергана Василева Колева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Гергана Василева Колева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 52: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Любка Стоянова Славова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Любка Стоянова Славова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 53: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Маня Стоянова Манева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маня Стоянова Манева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 54: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Нели Николова Тодорова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нели Николова Тодорова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 55: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Деяна Йовкова Пейкова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Деяна Йовкова Пейкова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 56: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Наталия Димитрова Хубчева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Наталия Димитрова Хубчева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 57: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Росен Димитров Вълчев, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Росен Димитров Вълчев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 58: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мухарем Асанов Моллов, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Генчо Димитров Стоицов и предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мухарем Асанов Моллов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 59: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Стефан Димитров Ставрев, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефан Димитров Ставрев за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Стефан Димитров Ставрев, считано от 01.03.2020 г.

РЕШЕНИЕ 60: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Светослав Колев Енчев, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева и предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Светослав Колев Енчев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 61: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Христо Василев Атанасов, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев и предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Христо Василев Атанасов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 62: ФС прие: да се отложи предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ за освобождаването на проф. д-р Андрей Иванов Захариев от научно ръководство на Пламена Иванова Марчева, редовен докторант към катедра „Математически анализ", считано от 01.06.2020 г., поради служебна заетост до утвърждаването от АС на гост-преподавателите във ФМИ.

РЕШЕНИЕ 63: ФС прие:да не се провеждат конкурси за допълнителен  прием на докторанти за незаетите места за учебната 2019/2020.

РЕШЕНИЕ 64: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски“ на:

 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения.
 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения.                            

РЕШЕНИЕ 65: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски“ на:

 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Геометрия и топология.
 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Геометрия и топология.

РЕШЕНИЕ 66: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски“ на:

 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 67: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски“ на:

 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Изчислителна математика.
 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Изчислителна математика.

РЕШЕНИЕ 68: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски“ на:

 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.
 • ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 69: ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (11. декември 2019 – 11. май 2020 г.).

РЕШЕНИЕ 70: ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (декември 2019 – април 2020 г.).

РЕШЕНИЕ 71: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (декември 2019 – април 2020 г.).

РЕШЕНИЕ 72: ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода (2. октомври 2019 – 20. май 2020 г.).

РЕШЕНИЕ 73: ФС прие отчет на годишен план за научноизследоветелска дейност на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2019 година.

РЕШЕНИЕ 74: ФС прие годишен план за научноизследоветелска дейност на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2020 година.

РЕШЕНИЕ 75: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Алгоритми и модели за анализ на данни) към катедра „Компютърни технологии“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 76: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ на ½ щат (половин щат), съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика - Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 77: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 78: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика(Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 79: ФС прие предложението: при обявяването на конкурсите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ приоритетното подреждане да е следното:
1. По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Алгоритми и модели за анализ на данни) към катедра „Компютърни технологии“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова.
2. По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика - Софтуерни технологии) на ½ щат към катедра „Компютърни системи“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев.
3. По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.

РЕШЕНИЕ 80: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направ­ление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“, съгласно чл. 56 (2) и чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 81: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ на ½ щат (половин щат), съгласно чл. 56 (2) и чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направ­ление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 82: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика и стаж по специалността, учебна 2019/2020 година:

 • Проф. дмн Тодор Желязков Моллов– с допълнителен хорариум 100 часа в упражнения, за водене на избираема дисциплини през Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 • Проф. дмн Нако Ангелов Начев – с допълнителен хорариум 100 часа в упражнения, за водене на избираема дисциплина, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 • Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 120 часа в упражнения за ръководство но дипломанти, водене на лекции и упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през В триместър по дисциплината „Училищен курс по алгебра“ на 3.МИ и 3.ИТМОМ, редовно обучение (двоен хонорар);
 • Калин Цветанов Георгиев – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Създаване на видео реклами”.
 • Лазар Милков Пендов (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 • Гергана Василева Колева (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 • Любка Стоянова Славова (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 • Мартин Георгиев Василев (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 •  Лазар Милков Пендов (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 • Георги Петров Петров (студент) – 60 часа упражнения (40 часа упражнения за водене на дисциплината „Разпределени приложения“, специалност Софтуерно инженерство, II курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти).
 • Цветелин Кюмюрджиев (магистър) – 60 часа упражнения (40 часа упражнения за водене на избираема дисциплината „Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java“, зимен триместър, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти).
 • Илия Илиев (магистър) – 60 часа упражнения (40 часа упражнения за водене на избираема дисциплината „Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java“, зимен триместър, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти).
 • Велин Асенов Димитров (магистър)с хорарум 100 часа за водене на избираема дисциплина, Зимен триместър, редовно обучение.
 • Светлозар Снежанов Камишев (магистър)с хорарум 100 часа за водене на избираема дисциплина, Зимен триместър, редовно обучение.
 • Антония Дианова Добрева – с хорариум 60 часа за водене дистанционно на упражнения, консултации и провеждане на изпити по "Вероятности" с 2 к. БМ, и ВПС с 3к. И и СИ, редовно обучение.
 • Здравка Ивайлова Страхинова (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Single Page приложения с Angular“  през Пролетен триместър, редовно обучение.
 • Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 380 часа за водене на лабораторни упражнения по “Компютърни архитектури” с II курс на специалност СИ, редовно и задочно обучение и по „Операционни системи“ с I курс на специалност Информатика и избираеми дисциплини, Зимен и Пролетен триместри редовно и задочно обучение.
 • Илиан Руменов Иванов (магистър) – с допълнителен хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираемата дисциплина „Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част”, за всички специалности, редовно обучение.
 • Силвия Георгиева Павлова (магистър) с допълнителен хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираемата дисциплина „Преговори в IT индустрията“, за всички специалности, редовно обучение.
 • Стефан Тафков (магистър) – с хорариум 180часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Информационна и комуникационна сигурност”, за всички специалности и изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Тодор Атанасов Тодоров (магистър) – с хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Интернет банкиране чрез мобилни и  онлайн приложения, за всички специалности, задочно обучение и за изпитване на студенти.
 • Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Single Page приложения с ReactJS”, за всички специалности, редовно и задочно обучение и за изпитване на студенти.
 • Мирослав Трендафилов Трънков (магистър) – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Въведение в невронните мрежи с Python“, за всички специалности, редовно и задочно обучение и за изпитване на студенти.
 • Костадин Георгиев Йотов (магистър) – с хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB“, за всички специалности, редовно обучение и за изпитване на студенти.
 • Ментори, провеждащи провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/:
 • Борис Николов Манев – с хорариум 180 часа;
 • Ваня Спасова Аргирова – с хорариум 180 часа; 
 • Нина Георгиева Игнатова – с хорариум 180 часа; 
 • Пенчо Иванов Богданов – с хорариум 180 часа; 
 • Давид Валентинов Павлов – с хорариум 180 часа; 
 • Антон Иванов Пенев – с хорариум 180 часа; 
 • Теофил Сержерает – с хорариум 180 часа; 
 • Евелина Ангелова Кячева – с хорариум 180 часа; 
 • Даниел Цветков Янков – с хорариум 180 часа;
 • Валдис Савов Златанов – с хорариум 180 часа;
 • Мариан Русланов Узунов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 83: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: Държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 21.07.2020 г. от 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 84: ФС прие следните предложения за хонорувани и щатни преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, водещи учебни занятия, в специалностите „ИТМОМ“, „Маркетинг“ и „Туризъм“ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2020/2021 година:

Име на преподавателя Спец. Дисциплина Сем. Хорариум Общо в упр. Общо часове
л. у. за изпит
Факултет: Математика и информатика
1 проф. д-р Антон Илиев ИТМОМ Алгоритми и структури от данни ІV 30   3 63 133
Тур.-ЗО
Тур.-РО
Марк.-ЗО
Марк.-ЗО
Информационни системи и технологии ІІІ
ІІІ
І
ІІІ
30   10 70
2 проф. д-р Асен Рахнев ИТМОМ
МИИТ
Въведение в Уеб програмирането ІІ 10   4 24 142
ИТМОМ Алгебра ІІІ 30   3 63
ИТМОМ Информационни технологии в образованието V 10   2 22
ИТМОМ Обзорни лекции VІІІ 5     10
Тур.-РО Компютърни информационни системи в туризма VІІ 10   3 23
3 проф. д-р Станимир Стоянов ИТМОМ Бази от данни 30   2 62 62
4 проф. д-р Коста Гъров ИТМОМ Методика на обучението по информатика и информационни технологии 30   2 62 186
ИТМОМ Училищен курс по информатика VІІ 30   2 62
ИТМОМ Училищен курс по информационни технологии VІІ 30   2 62
5 проф. д-р Андрей Захариев Тур.-ЗО
Марк.-ЗО
Приложна математика І 30   6 66 66
6 проф. д-р Ангел Голев ИТМОМ Операционни системи ІV 30   3 63 63
7 проф. д-р Боян Златанов ИТМОМ
МИИТ
Математически анализ 1 І 30   4 64 138
ИТМОМ
МИИТ
Математически анализ 2 ІІ 30   4 64
ИТМОМ Обзорни лекции VІІІ 5     10
8 доц. д-р Тодорка Терзиева ИТМОМ
МИИТ
Програмиране І 30   4 64 64
9 доц. д-р Атанаска Георгиева ИТМОМ Диференциални уравнения ІІІ 30   3 63 63
10 доц. д-р Ивайло Старибратов ИТМОМ Увод в образователния мениджмънт ІІІ 30 15 3 78 327
ИТМОМ Финансов мениджмънт в училище V 15 15 2 47
ИТМОМ Управление на човешки ресурси в училище 15   2 32
ИТМОМ Планиране и оптимизиране на учебния процес 15   2 32
ИТМОМ Електронно училище (е-училище) VІІ 15   2 32
ИТМОМ Управление на проекти и участие в образователни програми VІІІ 15   2 32
ИТМОМ Обзорни лекции VІІІ 5   2 12
ИТМОМ Избираеми дисциплини № 1 от тип А - Проектно базирано обучение по математика и информационни технологии VI 30 0 2 6211 доц. д-р Христо Кискинов ИТМОМ Дискретна математика ІV 30   3 63 63
12 доц. д-р Тодорка Глушкова ИТМОМ Уеб дизайн ІV 30   3 63 63
13 доц. д-р Александър Пенев ИТМОМ Компютърна графика и презентации VІІ 15   2 32 32
14 д-р Асен Христов ИТМОМ
МИИТ
Аналитична геометрия ІІ 30   4 64 189
ИТМОМ Геометрия ІІІ 30   3 63
ИТМОМ Училищен курс по геометрия V 30   2 62
15 д-р Христо Христов ИТМОМ
МИИТ
Обектно-ориентирано програмиране ІІ 30   4 64 64
16 д-р Йордан Епитропов ИТМОМ
МИИТ
Линейна алгебра І 30   4 64 64
17  д-р Асен Христов ИТМОМ
МИИТ
Избираема дисциплина или практикум № 1 (Математически основи на микроикономиката) ІІІ 30   3 63 63
18  проф. д-р Асен Рахнев ИТМОМ
МИИТ
Избираема дисциплина или практикум № 2 (Компютърно счетоводство) ІV 30   3 63 63
  д-р Асен Христов ИТМОМ
МИИТ
Избираема дисциплина или практикум № 2 (Компютърна геометрия) ІV 30   3 63 63
19  доц. д-р Ивайло Старибратов
д-р Валя Арнаудова
ИТМОМ Задължително избираема дисциплина № 1 от тип Б (Използване на динамичен софтуер в обучението по математика) V 30   2 62 62
20   ИТМОМ Задължително избираема дисциплина № 2 от тип Б 30   2 62 62
21  доц. д-р Ивайло Старибратов
д-р Валя Арнаудова
ИТМОМ Задължително избираема дисциплина № 2 от тип А (Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове) 30   2 62 62
22 проф. д-р Асен Рахнев
д-р Валя Арнаудова
ИТМОМ Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда VІІІ 15 15 2 47 47
Доктори, извеждащи лекционни курсове
1 д-р Христо Мелемов ИТМОМ Училищен курс по анализ V 30     60 60
2 д-р Валя Арнаудова ИТМОМ
МИИТ
Информационни технологии І 30     60 150
ИТМОМ
МИИТ
Въведение в Уеб програмирането ІІ 20     40
ИТМОМ Информационни технологии в образованието V 20     40
Тур.-РО Компютърни информационни системи в туризма VІІ 5     10
Преподаватели след пенсия
1 проф. дмн Нако Начев ИТМОМ Училищен курс по алгебра V 30   2 62 62
2 проф. дпн Васил Милушев ИТМОМ Методика на обучението по математика 30   2 62 62
3 доц. д-р Дойчин Бояджиев ИТМОМ Теория на вероятностите и математически статистика ІV 30   3 63 207
ИТМОМ Числени методи V 30 15 2 77
Тур.-РО
Тур.-ЗО
Марк.-ЗО
Статистика ІV 30   7 67
Хонорувани преподаватели
1 Анатоли Карабов ИТМОМ Бази от данни   30   30 30
2 Гинка Хаджииванова ИТМОМ
МИИТ
Спорт І   30   30 64
ИТМОМ
МИИТ
Спорт ІІ   30 4 34
3 Пенка Гунчева ИТМОМ
МИИТ
Линейна алгебра І   30   30 266
ИТМОМ
МИИТ
Математически анализ 1 І   30   30
ИТМОМ
МИИТ
Аналитична геометрия ІІ   30   30
ИТМОМ
МИИТ
Математически анализ 2 ІІ   30   30
ИТМОМ Методика на обучението по математика   15   15
ИТМОМ Хоспитиране по математика   15 2 17
ИТМОМ Текуща педагогическа практика по математика VІІ   30 2 32
ИТМОМ Стажантска практика по математика VІІІ   22   22
Тур.-ЗО
Марк.-ЗО
Приложна математика І   15   15
Тур.-РО Статистика ІV   30   30
Тур.-ЗО
Марк.-ЗО
Статистика ІV   15   15
4 Еманоила Величкова ИТМОМ
МИИТ
Английски език І   45   45 94
ИТМОМ
МИИТ
Английски език ІІ   45 4 49

РЕШЕНИЕ 85: ФС прие следното предложение: ДТВ да се разпредели по равно: 50% – юни месец; 50% – през Есента.   

РЕШЕНИЕ 86: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Коста Андреев Гъров за срок от 1 /една/ година, считано от 15.07.2020 г. (второ продължение), на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 87: ФС прие: да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” следните предложения:

1) Да бъдат избрани за „Гост-преподаватели“ на пълен (цял) щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от ФМИ:

 Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от  01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., с годишен норматив 360 часа;
Проф. д-р Андрей Иванов Захариев към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2019 г. до 30.06.2021 г., с годишен норматив 360 часа;
Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.10.2020г. до 30.06.2021 г., с годишен норматив 360 часа;
Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов към катедра „Компютърни системи”, считано от 01.10.2020г. до 30.06.2021 г., с годишен норматив 360 часа;
Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., с годишен норматив 360 часа.

2) Да бъдe избрана за „Гост-преподавател“ на 1/4 щат (една четвърт щат) към катедра „Математически анализ“ и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, считано от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., с годишен норматив 90 часа.

РЕШЕНИЕ 88: ФС избра следните рецензенти за учебното помагало „Ръководство за работа с Wolfram Mathematica“ за студенти от направления „Математика“ и „Информатика“, с авторгл. ас. д-р Петър Иванов Копанов:

 • Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, ФМИ – ПУ (от направление 4.5 Математика);
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, ФМИ – ПУ (от направление 4.6 Информатика и компютърни науки);
 • Проф. д-р Коста Андреев Гъров, ФМИ – ПУ (от направление 1.3 Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 89: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2019/2020 година е 20.07.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 90: ФС прие: в срок до 05.06.2020 г. да се изпратят справките за наука, за да се определи ДТВ „Наука“.

РЕШЕНИЕ 91: Проф. Голев информира членовете на ФС, че следващото заседание на ФС ще е през месец юли 2020 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ