Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерно инженерство - задочно извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 13.01.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР (Б)  ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
IІ курс

Операционни системи и компютърни архитектури

06.02.2021 

 10:00

Всеки от курса трябва се регистрира на сайта Moodle и да се запише за курса "Операционни системи и компютърни архитектури, 2 курс СИ, задочно". Четете и следвайте инструкциите в курс. В деня и часа на изпита ще ви очакваме в Google Meet

гл.ас.д-р Ст.Черешаров, cheresharov@uni-plovdiv.bg

Уеб програмиране 2       гл. ас. д-р Н.Вълчанов
І курс

Анализ на изисквания и спецификации

31.01.2021

10:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева astoyanova@uni-plovdiv.net

Вероятности и приложна статистика 20.02.2021 10:00 https://classroom.google.com/u/1/c/MjA3MDgxMDA1Njcw проф. дмн Снежана Христова
IV курс
Управление на софтуерни проекти

21.02.2021
28.02.2021

10:00  Zoom (парола: 0000), sissiy88@uni-plovdiv.bg доц. д-р Силвия Гафтанджиева
Паралелно програмиране 28.02.2021 14:00 Classroom x25uvoh, само с акаунт от uni-plovdiv.bg
Meet

проф. д-р А.Голев
Доц. д-р А.Пенев

Верификация и валидиране на софтуер 20.02.2021 10:00 Meet Доц. д-р Николай Павлов
гл. ас. д-р М. Веселинова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ