Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн – задочно извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 26.01.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
 ЗИМЕН  (В) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
I курс
Създаване на ГПИ (С#) 27.02.2021 10:00

Classroom Код на курса: eklpow4

Meet

доц. д-р Тодорка Терзиева
terzieva.dora@gmail.com

Основи на графичния дизайн       проф. д-р Бисер Дамянов
Софтуерни системи по математика     ТЕКУЩА ОЦЕНКА Гл.ас. д-р Десислава Войникова
Английски език     ТЕКУЩА ОЦЕНКА доц. д-р И. Шотлеков
IІ курс
Софтуерни технологии 1 31.01.2021 12:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

доц. Ася Стоянова-Дойчева
гл.ас. д-р Ася Тоскова

Администриране на динамични уеб системи     ТЕКУЩА ОЦЕНКА проф. д-р А. Рахнев
гл. ас. д-р К. Стефанова
Геометричен дизайн 27.02.2021 9:00 Classroom Код на курса: odffrtq доц. д-р Добринка Грибачева
IІІ курс
Създаване и обработка на векторни изображения 23.01.2021, 06.02.2021 10:00 Meet

Гл. ас. д-р Мая Стоева
may_vast@yahoo.com

Софтуерни технологии 2 29.01.2021 10:00 Edu.Studentschool
Meet

доц. д-р Ст. Хаджиколева

Компютърни мрежи и комуникации 20.02.2021 11:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ проф. д-р Иван Ганчев
IV курс
Информационни технологии в Интернет 12.02.2021 10:00 Информация в класната стая за лекции: Google Classroom проф. д-р А. Рахнев
гл. ас. д-р К. Стефанова
Фреймуърк системи за уеб програмиране  14.02.2021 12:00 
Платформа за тест: http://dispel.fmi-plovdiv.org/
За допълнителна информация: vkyurkchiev@gmail.com
доц.д-р Николай Павлов
ас. Веселин Кюркчиев
Бизнес информационни системи 13.02.2021 10:00 Информация в класната стая за лекции: Google Classroom доц. д-р Н. Павлов
гл. ас. д-р К. Стефанова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ