Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес математика, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 07.03.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс      
Математически анализ 1
проф. дмн Петко Пройнов
17.03.2021
14:00
31.03.2021
14:00
https://classroom.google.com/
код: 4vxxauu
с университетски акаунт
Аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова
22.03.2021
9:00
01.04.2021
9:00
meet.google.com/tnk-cpxj-ody - вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ).
Необходимо е студентите да бъдат с включени камери по време на изпита.
Изпитен вариант ще бъде изпратен на университетския имейл на студент след включването му в горния Google Meet линк.
IІ курс      
Застрахователна математика
проф. д-р Николай Кюркчиев
17.03.2021
14:30
31.03.2021
13:00
Google classroom, в която се провеждат лекциите
Диференциални уравнения
проф. дмн Петко Пройнов
18.03.2021
14:00
02.04.2021
14:00
https://classroom.google.com/
код: k4axm2f
с университетски акаунт
Бази от данни
доц. д-р Станка Хаджиколева
stankah@uni-plovdiv.bg, 0896 030 470
22.03.2021
10:00
30.03.2021
14:00
https://meet.google.com/jzm-hdrm-sqc
IІІ курс      
Теория на игрите и икономическо поведение
проф. дмн Снежана Христова
16.03.2021
14:00
29.03.2021
14:00
https://classroom.google.com/u/1/c/MTg1OTY5NTYzNzc2
Статистически софтуер
гл. ас. д-р Петър Копанов
17.03.2021
14:00
30.03.2021
14:00
https://classroom.google.com/c/MjE5OTAwMDQ5NTc2?cjc=3zcijn6
Оптимизационни модели в икономиката
гл. ас. д-р Десислава Войникова
13.03.2021
10:00
27.03.2021
12:00
Google classrrom на курса
IV курс      
Математически модели в логистиката
проф. дмн Манчо Манев/гл. ас. д-р Асен Христов
16.03.2021
9:00
30.03.2021
9:00
https://students.uni-plovdiv.net/login/index.php
Борсова и извънборсова търговия
гл. ас. д-р Милена Петкова
19.03.2021
10:00
29.03.2021
12:00
Електронна платформа: https://students.uni-plovdiv.net
Дистанционен контакт (Meet): https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq
Анализ на инвестиционни проекти
проф. д-р Андрей Захариев
13.03.2021
13:30
27.03.2021
13:30
https://meet.google.com/jvu-vpyt-nro
zandrey@uni-plovdiv.bg
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ