Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Приложна математика, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 09.03.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс      
Математически анализ 1
проф. д-р Боян Златанов
19.03.2021
9:00
02.04.2021
9:00
Google ClassRoom: wzdxolt
Аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова
22.03.2021,
9:00
01.04.2021
9:00
meet.google.com/tnk-cpxj-ody - вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ).
Необходимо е студентите да бъдат с включени камери по време на изпита.
Изпитен вариант ще бъде изпратен на университетския имейл на студент след включването му в горния Google Meet линк.
Английски език
хон.ас. Ива Янкова
Текуща оценка 29.03.2021
14:00
https://sites.google.com/site/englishfmiplovdiv/home
IІ курс      
       
       
       
IІІ курс      

Уравнения на математическата физика
доц.д-р Неделчо Милев

23.03.2021
14 :00

30.03.2021
14:00

milev0@abv.bg

Бази от данни
доц. д-р Станка Хаджиколева
stankah@uni-plovdiv.bg, 0896 030 470

18.03.2021
14:00

30.03.2021
14:00

https://meet.google.com/jzm-hdrm-sqc

       
IV курс      
Теория на игрите
проф. дмн Снежана Христова
16:03.2021
14:00
29.03.2021
14:00
https://classroom.google.com/u/1/c/MTg1OTY5NTYzNzc2
Статистически софтуер
гл. ас. д-р Петър Копанов

17.03.2021
14 :00

30.03.2021
14:00

https://classroom.google.com/c/MjE5OTAwMDQ5NTc2?cjc=3zcijn6

 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ