Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Математика, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 22.05.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
I курс

Математически анализ 1

06.06.2020

9:00

Google Class Room - wzdxolt

проф. д-р Боян Златанов

Аналитична геометрия

13.06.2020

10:00

marta.teofilova@gmail.com
https://meet.google.com/ktf-csix-qnv 

доц.д-р Марта Теофилова

IІ курс

Математически анализ 4

06.06.2020

9:00

bobbyz@uni-plovdiv.bg

проф. д-р Боян Златанов

Алгебра 1

13.06.2020

9:00

epitropov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

IІІ курс

Частни диференциални уравнения,

06.06.2020

14:00

milev0@abv.bg

доц.д-р Неделчо Милев

Бази от данни

31.05.2020

9:00

Moodle: http://edu.studentschool.eu/
GSM: 0896 030 470, email: stankah@gmail.com

доц. д-р Станка Хаджиколева

IV курс

Теория на игрите

06.06.2020

9:00

https://classroom.google.com/u/2/c/ODU3MzU5OTYyNTJa

проф. дмн Снежана Христова

Теория на числата

13.06.2020

9:00

epitropov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ