Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 05.03.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс      
Създаване на ГПИ (С#)
доц. д-р Тодорка Терзиева
19.03.2021
10:00
31.03.2021
10:00
https://meet.google.com/uye-jehc-wze
Основи на графичния дизайн
проф.д-р Бисер Дамянов
15.03.2021
10:00
29.03.2021
10:00
в Google Classroom: lpfbhz6 със задание: ИЗПИТ
Софтуерни системи по математика
гл. ас. д-р Десислава Войникова
текуща оценка 27.03.2021
10:00
Google classrrom на курса
Английски език
гл. ас. д-р Деница Шаркова
ас. Цветелина Цветкова, хон.ас. Елисавета Тодорова
текуща оценка 29.03.2021
14:00
https://sites.google.com/site/englishfmiplovdiv/home
IІ курс      
Софтуерни технологии 1
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева / гл.ас. д-р Ася Тоскова
16.03.2021
12:00
27.03.2021
12:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Геометричен дизайн
доц. д-р Добринка Грибачева
18.03.2021
9:00
30.03.2021
9:00
https://classroom.google.com/
Код за достъп: cqmyfh5
Администриране на динамични уеб системи
проф. д-р Асен Рахнев / доц. д-р Кремена Стефанова
текуща оценка 01.04.2021
9:00
Google classroom, в която се провеждат упражненията
IІІ курс      
Създаване и обработка на векторни изображения
доц. д-р Тодорка Терзиева / гл. ас. д-р Мая Стоева
20.03.2021
10:00 ч.
27.03.2021
10:00 ч.
https://meet.google.com/lookup/aefwjcsvaz,
mstoeva@uni-plovdiv.bg
Софтуерни технологии 2
доц. д-р Станка Хаджиколева
stankah@uni-plovdiv.bg, 0896 030 470
18.03.2021
10:00
31.03.2021
10:00
meet.google.com/odq-jbsy-nrj
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев
25.03.2020
11:00
01.04.2021
11:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
IV курс      
Информационни технологии в Интернет
проф. д-р Асен Рахнев / доц.. д-р Кремена Стефанова
20.03.2021
09:00 ч.
27.03.2021
09:00 ч.
Google classroom, в която се провеждат лекциите
Фреймуърк системи за уеб програмиране
доц. д-р Николай Павлов / ас. д-р Веселин Кюркчиев
19.03.2021
9:00
02.04.2021
9:00
Тест: dispel.fmi-plovdiv.org
Курсова работа: vkyurkchiev@gmail.com
Бизнес информационни системи
доц. д-р Николай Павлов / доц.. д-р Кремена Стефанова
26.03.2021
09:00 ч.
27.03.2021
09:00 ч.
Google classroom, в която се провеждат лекциите
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ