Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 28.05.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
I курс
Създаване на ГПИ (С#) 30.05 12:00 За контакти: Google Meet, terzieva.dora@gmail.com, stavrev@fmi-plovdiv.org и Jigsaw, ivanov.todor1@gmail.com доц. д-р Тодорка Терзиева
Основи на графичния дизайн     Допълнително ще бъде публикувана информация за онлайн форма на изпитване. проф.д-р Бисер Дамянов
Софтуерни системи по математика     текуща оценка доц. д-р Христина Кулина
Английски език     текуща оценка  
IІ курс
Софтуерни технологии 1 06.06.2020 12:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева/ гл.ас. д-р Ася Тоскова
Геометричен дизайн 01.06.2020 13:00 Google Meet доц. д-р Добринка Грибачева
Администриране на динамични уеб системи     Текуща оценка проф. д-р Асен Рахнев/ гл. ас. д-р Кремена Стефанова
kstefanova@uni-plovdiv.bg
IІІ курс
Създаване и обработка на векторни изображения 31.05.2020 14:00 https://meet.jit.si доц. д-р Тодорка Терзиева /
 гл. ас. д-р Мая Стоева

may_vast@yahoo.com, maya@fmi-plovdiv.org
Софтуерни технологии 2 13.06.2020 11:00 Moodle: http://edu.studentschool.eu/
GSM: 0896 030 470, email: stankah@gmail.com
доц. д-р Станка Хаджиколева
Компютърни мрежи и комуникации 30 май 2020 15:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ проф. д-р Иван Ганчев igantchev@hotmail.com
IV курс
Информационни технологии в Интернет     Студентите са оценени – при въпроси пишете на ел. поща на преподавателя проф. д-р Асен Рахнев/ гл. ас. д-р Кремена Стефанова
kstefanova@uni-plovdiv.bg
Фреймуърк системи за уеб програмиране     Информация за изпита ще бъде изпратена на общия майл на курса доц. д-р Николай Павлов/ ас. д-р Веселин Кюркчиев
Бизнес информационни системи     Студентите са оценени – при въпроси пишете на ел. поща на преподавателя доц. д-р Николай Павлов/ гл. ас. д-р Кремена Стефанова
kstefanova@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ