Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 12.06.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
I курс

Информационни технологии

13.06.2020

9:30

http://dispel.fmi-plovdiv.org/

доц. д-р Е.Ангелова/ доц. д-р Т. Глушкова
eangelova@uni-plovdiv.bg

Програмиране (C++)

06.06,2020

10:00

https://classroom.google.com/ с код vpqtahh

доц. д-р Николай Касъклиев

Английски език

 

 

Текуща оценка.

гл. ас д-р В.Иванова/гл. ас. д-р Д.Шаркова

IІ курс

Обектно-ориентирано програмиране (Java)

06.06.2020

9:30

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

доц. д-р Владимир Вълканов

Бази от данни

13.06.2020

10:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

проф. д-р С.Стоянов/ гл. ас. д-р Г.Чолаков

Геометрия

30.05.2020

10:00

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=412

проф. дмн Манчо Манев

Практикум по ООП и БД

 

 

Текуща оценка

доц. д-р Владимир Вълканов

IІІ курс

Компютърна графика

06.06.2020

9:00

Изпит с проект, задачи и теория: Google Classroom (код за присъединяване o33iicl), дистанционно ще предават проект и решение на задача, тест по теория през Google Quiz, препитване по проекти и теория през
 https://meet.google.com/qyi-raxf-jfe

доц. д-р Димчо Димов
замества доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg

Вероятности и приложна статистика 

31.05.2020

9:00

https://classroom.google.com/u/2/c/ODU3MzU5OTQ4MTha

проф. дмн Снежана Христова

IV курс

Информационно моделиране (C#)

13.06.2020

11:00

Тест в DeLC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

проф. д-р Антон Илиев
aii@uni-plovdiv.bg
enkov@uni-plovdiv.bg

Методи на транслация

06.06.2020

15:00

Изпит с проект, задачи и теория: Google Classroom (код за присъединяване 54xacv3), дистанционно ще предават проект и решение на задача, тест по теория през Google Quiz, препитване по проекти и теория през  https://meet.google.com/kyf-jfzi-wkf

доц. д-р Димчо Димов
замества доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)

30.05.2020

10:00-13:00

Gsuite

проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.
Шарков
gesha@esicenter.bg, maya@fmi-plovdiv.org

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ