Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 25.03.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс      
Информационни технологии
доц. д-р Е.Ангелова / доц. д-р Т. Глушкова
16.03.2021
9:00
29.03.2021
9:00
Google classroom, в която се провеждат лекциите
Програмиране (C++)
доц. д-р Николай Касъклиев
18.03.2021
10:00
27.03.2021
10:00
Теория - Google classroom с код 4ha6fpc
Практика - 1б и 2б гр.,ас. Гочева Google classroom Code: qkeopyq
Практика - 1а, 2а, 3а при ас. Иванов, линк: https://meet.google.com/ese-njxv-ook
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас д-р В.Иванова, хон.ас. Ива Янкова
Текуща оценка 29.03.2021
14:00
https://sites.google.com/site/englishfmiplovdiv/home
IІ курс      
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц. д-р Владимир Вълканов
22.03.2021
9:00
02.04.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Бази от данни
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева / гл. ас. д-р Г.Чолаков
13.03.2021
9:00
27.03.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Геометрия
проф. дмн Манчо Манев
15.03.2021
9:00
29.03.2021
9:00
https://students.uni-plovdiv.net/login/index.php
Практикум по ООП и БД
доц. д-р Генчо Стоицов / гл. ас. д-р Иван Димитров
Текуща оценка. 31.03.2021
9:00
https://classroom.google.com/c/MjE5NTI1NzU1NDIx?cjc=i5dlzwc
IІІ курс      
Компютърна графика
доц. д-р Александър Пенев
24.03.2021
14:00
02.04.2021
14:00
https://meet.google.com/qxm-vzex-rcx
Classroom код: h7a3spe
Вероятности и приложна статистика
проф. дмн Снежана Христова
15.03.2021
9:00
29.03.2021
9:00
https://classroom.google.com/u/1/c/MTg1OTY5NTYzNjc4
IV курс      
Информационно моделиране (C#)
проф. д-р Антон Илиев
17.03.2021
9:00
29.03.2021
9:00
https://meet.google.com/sxs-kytv-zsk
Методи на транслация
доц. д-р Александър Пенев
24.03.2021
09:00
02.04.2021
09:00
https://meet.google.com/sbx-quuc-ytj
Classroom код: ce2srkf
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)
проф. д-р Асен Рахнев /  гл. ас. д-р Г.Шарков
20.03.2021
12:00
27.03.2021
12:00 ч.
https://meet.google.com/nwc-irzt-rip,
gsharkov@uni-plovdiv.bg, mstoeva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ