Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 28.05.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
I курс

Програмиране

31.05.2020

10:00

Google Meet, veselinova@uni-plovdiv.bg и hasan@fmi-plovdiv.org

доц. д-р Тодорка Терзиева/гл. ас. д-р Мариана Крушкова

Право и правни информационни системи

06.06.2020

10:00

http://moodle.coolcsn.com/ - Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса " Лабораторни упражнения по Право и правни информационни системи Ciela. Следвайте инструкциите в курса. Платформата предлага курсове, теми, тестове, дневник с оценки и др. плюс дистанционен контакт под формата на чат. За видео връзка в датата и часа на изпита ще се публикува на платформата „meeting code" към видео конферентна връзка в https://meet.google.com/ , връзката ще бъде изпратена и на общия електронен адрес на студентите.

доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров,
За контакти и въпроси e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg

Информационни технологии в математиката

 

 

Текуща оценка. http://bit.fmi-plovdiv.org/

доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg

Английски език

 

 

Текуща оценка.

 

IІ курс

Бази от данни

13.06.2020

10:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

проф. д-р Ст. Стоянова/ гл. ас. д-р Г.Чолаков

Счетоводство и счетоводни информационни системи

08.06.2020

11:00

exams.dispel.kodar.net

проф. д-р Асен Рахнев/ гл. ас. д-р Е. Тодорова

Застрахователна математика

 

 

Допълнително ще бъде публикувана информация за онлайн форма на изпитване.

проф. д-р Николай Кюркчиев

IІІ курс

Софтуерни технологии

06.06.2020

10.30

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Въведение в облачните технологии

 

 

Текуща оценка

доц. д-р Станка Хаджиколева

Компютърни мрежи и комуникации

30 май 2020

15:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

проф. д-р Иван Ганчев igantchev@hotmail.com

IV курс

Борсова и извънборсова търговия

13.06.2020

9:00

Изпитът ще се проведе с електронна платформа (https://students.uni-plovdiv.net) и дистанционен контакт (bit2016repo@gmail.com; bit_2016@abv.bg).

гл. ас. д-р Милена Петкова

Анализ на инвестиционни проекти

31.05.2020

10:00

e-mail:bit2016repo@gmail.com+ Viber (индивидуална беседа)

проф. д-р Андрей Захариев

Бизнес английски език с информационни технологии

 

 

Текуща оценка

доц. д-р Иван Шотлеков

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ