Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 10 / 26.02.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 26.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 10 / 26.02.2020 г.

  Днес, 26.02.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Хоптериев, ас. Иванов, гост-професор - проф. Тотков, и докторантите - Емил Ангелов, Тони Каравасилев, Денислав Лефтеров, Емил Йончев, Маргарита Гочева, Росен Герасимов и Георги Гочев.   

Отсъстващи: 
няма

 
Дневен ред:

 1. Годишни отчети на докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1.  По т.1, докторантите към катедрата представиха годишните си отчети.

 2. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Николай Георгиев Ханджийски, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 3. По т. 1 КС прие докторант Николай Георгиев Ханджийски да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 4. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Емил Ангелов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 5. По т. 1 КС прие докторант Емил Ангелов Ангелов да бъде атестиран с оценка Много добър 5 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 8, Против: 1, Въздържали се: 0

 6. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Тони Пламенов Каравасилев, съгласно мнението на научните ръководители.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 7. По т. 1 КС прие докторант Тони Пламенов Каравасилев да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за третата година от подготовката

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 8. По т. 1 КС прие докторант Тони Пламенов Каравасилев да бъде отчислен с право на защита считано от 01.03.2020 г.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 9. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Денислав Иванов Лефтеров, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 10. По т. 1 КС прие докторант Денислав Иванов Лефтеров да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 11. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Емил Тодоров Йончев, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 12. По т. 1 КС прие докторант Емил Тодоров Йончев да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 13. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Маргарита Василева Гочева, съгласно мнението на научните ръководители.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 14. По т. 1 КС прие докторант Маргарита Василева Гочева да бъде атестирана с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 15. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Костадин Георгиев Йотов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 16. По т. 1 КС прие докторант Костадин Георгиев Йотов да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 17. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мирослав Трендафилов Трънков, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 18. По т. 1 КС прие докторант Мирослав Трендафилов Трънков да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 19. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Тодорова Христозова-Дочева, съгласно мнението на научните ръководители.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 20. По т. 1 КС прие докторант Мария Тодорова Христозова-Дочева да бъде атестиранa с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


 21. Докторант Мария Руменова Гачкова е готова за предзащита, според мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Сомова. 


 22. Докторант Мартин Викторов Такев е готов за предзащита, според мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Сомова.

 23. Докторант Неделчо Андонов Андонов е готов за предзащита, според мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Хаджиколева.


 24. Докторант Лиляна Иванова Русенова е готова за предзащита, според мнението на научния ръководител проф. дмн Георги Тотков.


27.02.2020 г.   
Ръководител на катедра: ………………………………
(доц. д-р Е. Сомова) 
 
Протоколирал: ……………………………………
(доц. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ