Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Материали за студентите редовно обучение Бизнес математика материали    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика материали

Бизнес математика – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дисциплина

Преподавател

Линк за материали

Пояснения за достъп

I курс
Обектно-ориентирано програмиране  доц. д-р Е.Сомова https://e-learning.uni-plovdiv.bg/ Студентите да изпратят писмо от тяхната обща поща на eledel@uni-plovdiv.bg за да получат личните потребителски имена и пароли за достъп.
Софтуерни системи по математика гл. ас. д-р П.Копанов https://delc2.fmi.uni-plovdiv.net/ Акаунт от https://focus.uni-plovdiv.net/
Английски език хон.ас. Върбанов classroom.google.com Група А: jbjumv4 / Група B: lftydmp / Група C: 3x4nkpw
II курс
Теория на вероятностите и мат. статистика проф. дмн С.Христова https://classroom.google.com Код за присъединяване към курса: p473sth
Иконометрия проф. дмн С.Гочева http://fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/bmatmenu/index.htm Консултации и комуникации на: snegocheva@abv.bg. 
Математически основи на микроикономиката гл.ас.д-р А.Христов  http://web.uni-plovdiv.bg/asehri/MIKROIKONOMIKA/  
III курс
Изчислителна математика 1 проф. дмн С.Гочева http://fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/numanmenu/index.htm Консултации и комуникации на: snegocheva@abv.bg.
Инвестиции и инвестиционни техники проф. д-р А.Захариев/гл.ас.д-р Златев fmi.fmi@abv.bg Общ e-mail на 3 курс БМ  редовно (материалите ще бъдат на този адрес)
Теория на графите в мениджмънта проф. дмн М.Манев  https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=34  Акаунт от focus
IV курс
Обзорни лекции по математика доц.д-р Д.Бояджиев/гл.ас.д-р А.Христов  http://web.uni-plovdiv.bg/asehri/OBZORNI/  
Обзорни лекции по математика проф. д-р П.Пройнов    
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ