Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Материали за студентите редовно обучение Математика материали    English
Факултет по математика и информатика - Математика материали

Математика – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дисциплина

Преподавател

Линк за материали

Пояснения за достъп

I курс
Обектно-ориентирано програмиране  доц. д-р Е.Сомова https://e-learning.uni-plovdiv.bg/ Студентите да изпратят писмо от тяхната обща поща на eledel@uni-plovdiv.bg за да получат личните потребителски имена и пароли за достъп.
Операционни системи доц. д-р Н.Касъклиев https://classroom.google.com Студентите да изпратят писмо от тяхната обща поща на kasakliev.pu@gmail.com, за да получат инструкции за присъединяване.
Математически анализ 2 проф. д-р Б.Златанов http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1760  https://classroom.google.com ClassRoom Code: tlgstbc bobbyz@uni-plovdiv.bg bzlatanov@gmail.com
ас. д-р Атанас Илчев (упражнения) https://classroom.google.com/ Код на курса: vowo3rx
II курс
Теория на вероятностите и мат. статистика проф. дмн С.Христова https://classroom.google.com Код за присъединяване към курса: p473sth
Обикновени диференциални уравнения доц. д-р Н.Милев    
III курс
Диференциална геометрия проф. дмн М.Манев https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=37  focus account
Числени методи проф. дмн С.Гочева    
IV курс
Обзорни лекции по математика доц. д-р М.Теофилова/доц. д-р Д.Бояджиев

Обзорни лекции по Геометрия (доц. Теофилова):

  • материали

https://teofilova.wordpress.com/teaching/geometry/

  • лекции и консултации, 08.06.2020, 13:30

meet.google.com/xah-joni-umx

 
Обзорни лекции по математика проф. д-р П.Пройнов/ас. И.Градева  https://classroom.google.com/?emr=0  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ