Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №6 / 05.02.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №6 / 05.02.2020

ПРОТОКОЛ № 6 / 05.02.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 05 февруари 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи

            ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне дневния ред на ФС на ФМИ на 12.02.2020 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следния дневен ред на ФС на 12.02.2020 г. (сряда) от 13:00 ч.:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
 5. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 2: Проф. Голев информира членовете на ДС за:

 • Предварителната кандидатстудентска кампания ще бъде от 01.06.2020 г. до 04.06.2020 г., а не от 31.05.2020 г. до 03.06.2020 г.;
 • До 13.02.2020 г ще трябва да се предадат таксите за държавна поръчка за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и решението на ДС е да си останат същите;
 • Финансирането за специалностите във ФМИ: коефициентът за специалностите от 4.5. и 4.6. е 3; субсидията е 2079 лв. за редовно и 693 лв. за задочно обучение;
 • Ще трябва да обмислим по какъв начин да се намалят таксите за специалностите от направление 4.5. Математика, за да привлечем повече студенти;
 • Следващите заседания на ФС са качени в сайта на ФМИ до края на учебната година, следващо заседание на ФС е 18.03.2020, 22.04.2020, 13.05.2020, 17.06.2020 и 08.07.2020 година.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 11.03.2020 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева
Протоколчик                      

05.02.2020 г. 
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ