Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове    English
Факултет по математика и информатика - Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове
 Лектори

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, докт. Ивелина Велчева

Анотация

Курсът акцентира върху дидактическите тестове като средство за измерване постиженията на тестирани лица при усвояване на определено учебно съдържание. Насочен е към овладяване на основните принципи за съставяне на тестове в средното образование, както и към използването на различни съвременни технологични решения както при съставянето, така и при използването на тестовете. Разглеждат се основните етапи при създаване на тест, типологията на въпросите и задачите, включени в теста, както и характеристиките, които трябва да удовлетворява всеки тест – обективност, надеждност, валидност и др. Курсът запознава подробно с необходимия апостериорен анализ на въпросите и задачите, включени в теста, след неговото изпробване в представителна извадка. Спазването на технологията на изследването е предпоставка за успех в диагностично-изследователската работа на учителя.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ