Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Визуализация на данни с Python и VTK    English
Факултет по математика и информатика - Визуализация на данни с Python и VTK
 Лектори

доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев

Анотация

Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на програмирането с Python. Ще се разгледат основни конструкции на езика. Ще се разгледат различните версии на езика, както и практическото им приложение. Студентите ще се запознаят и с библиотеката за визуализации VTK, с която много лесно може да се съчетае с Python. Визуализациите играят важна роля при нагледното представяне и анализ на данни. Библиотеката VTK може също така да бъде използвана и за други видове визуализация – игри, математически модели, прототипиране на продукти и т.н. Дисциплината завършва с визуализацията на проект и представянето му под формата на доклад. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Курсът завършва със защита на практически проект. За проекта студентите ще трябва да представят визуализация на данни. На студентите ще им бъдат предоставени самите данни – завихряния в торнадо и смесващ реактор за течности. Позволява се работата в групи от по двама човека.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ