Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2019/2020 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2019/2020 - пролетен триместър

 

Избираеми дисциплини за учебната 2019/2020година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР


I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

за МИИТ и ИТМОМ – 3 к.

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, док-нт Ивелина Велчева

2

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

проф. д-р Боян Златанов

3

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

4

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

5

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

6

Въведение в теоретичната информатика

за СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

7

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

8

Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения

за всички

доц. д-р Атанаска Георгиева

9

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. дмн Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков

10

Преподаване на системи уравнения в училище

за всички

доц. д-р Добринка Бойкина,
доц. д-р Румяна Маврова

11

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
 хон. ас. д-р Владимир Вълев

12

Аналитична микроикономика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

13

Икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
 хон. ас. Светлозар Гледачев

14

Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-нт Костадин Йотов

15

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

16

Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

17

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

18

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков

19

Когнитивна роботика

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. д-р Ася Тоскова

20

Създаване на видео реклами

за всички

доц. д-р Станка  Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

21

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

22

Платформена виртуализация

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,
док-нт Росен Христев

23

Single Page приложения с ReactJS

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
док-нт Тодор Иванов

24

Single Page приложения с Angular

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Здравка Страхинова

25

Преговори в ИТ индустрията

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

26

Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (юрист-консулт в Община Пловдив)

27

Технологии за виртуализация

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-нт Слави Глухов

28

Визуализация на данни с Python и VTK

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева, информатик Стефан Ставрев

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

2

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

3

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. преп. д-р Владимир Вълев

4

Основи на невронните мрежи

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-нт Костадин Йотов

5

Аналитична микроикономика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

6

Икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

7

Въведение в невронните мрежи с Python

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-нт  Мирослав Трънков

8

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

9

Графови бази данни с Neo4j

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Мария Борисова

10

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

11

Интернет банкиране чрез мобилни и  онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
док-нт Тодор Тодоров

12

Създаване на видео реклами

за всички

доц. д-р Станка  Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

13

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

14

Платформена виртуализация

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,
док-нт Росен Христев

15

Single Page приложения с ReactJS

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,
док-нт Тодор Иванов

16

Основи на DevOps

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Кристиян Терзиев (КодКода)

17

Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
хон. ас. Янко Иванов (КодКода)

18

Програмиране с Python

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Димитър Благоев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ