Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2020 Протокол № 67 / 20.01.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 67 / 20.01.2020 г.

ПРОТОКОЛ №67
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 20.01.2020 г. се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в оперативен порядък с използване на технически средства за комуникация.
Участвали са редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Дневен ред:

  • Приемане на учебни програми.

По точка 1.
След допълнения и корекции на предложенията, членовете на КС единодушно приеха следните учебни програми по задължителните и избираеми учебни дисциплини към катедрата, предназначени за спец. „Учител по  математика” от допълнителна квалификация по национална програма „Мотивирани учители“ и съответните преподаватели, които ще започнат обучението:

  • „История на математиката”, доц. д-р М. Теофилова;
  • „Избрани теми от училищния курс по геометрия“, гл. ас. д-р А. Христов;
  • „Някои приложения на математиката в икономиката”, гл. ас. д-р А. Христов;
  • „Училищен курс по алгебра”, доц. д-р М. Теофилова;
  • „Училищен курс по геометрия”, доц. д-р Д. Грибачева.

Подкрепиха решението:
проф. дмн Манчо Манев                                                          
доц. д-р Добринка Грибачева                        
доц. д-р Марта Теофилова                              
гл. ас. д-р Ива Докузова
гл. ас. д-р Асен Христов
гл. ас. д-р Йордан Епитропов
ас. Иванка Градева.

20.01.2020 г.
Секретар на катедрата:
(гл. ас. д-р И. Докузова)
Ръководител на катедрата:
(проф. дмн М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ