Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №3 / 11.12.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №3 / 11.12.2019

ПРОТОКОЛ № 3 / 11.12.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11 декември 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

         ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от  дневен ред на ФС на 11.12.2019 г.: 

0)   Едноминутно мълчание за почитане паметта на доц. д-р Владимир Шкуртов.

1)    Учебни.

 • утвърждаване на избираеми за ОКС „Магистър“;
 • учебни програми за ДИ на СИ, ТСПВ, ПОМ, ПОИИТ, БИАЕ (промяна).

2)     Докторанти.

 • Промяна на тема на дисертационен труд – Теодора Гарджева;
 • Комисия по английски език;
 • Утвърждаване на конспекти за конкурсните изпити по специалността във връзка със зачисляване в докторантура;
 • Заявка за прием на докторанти за 2020/2021 г.;
 • Напомняне за ФС януари месец – научен ръководител, тема, индивидуален план за новозачислените докторанти.

3)     Научни. 

 • Научни журита за академичната длъжност "Главен асистент" – (ас. д-р Ася Тоскова и ас. д-р Веселин Кюркчиев.

4)     Утвърждаване състава на Факултетните комисии.

 

 • Факултетна комисия по наука;
 • Факултетна комисия по качество;
 • Факултетна комисия по акредитация; 
 • Факултетна комисия по атестация; 
 • Факултетна комисия по етика; 
 • Факултетна комисия по учебната дейност; 
 • Предложения за членове на университетски комисии; 
 • Избор на член на УС на фонд „Научни изследвания“ при ПУ.

5)     Хонорувани.  

 • Преподаватели;
 • Ментори.

6)     Разни. 

 • продължение на трудови договори (трето за проф. Христова);
 • индивидуални планове за работа за наука - съобщение;
 • приемно време за Зимния триместър – в срок до 08.01.2019 г.;
 • Коледно ДМС;
 • съобщение за обявяване на конкурси;
 • Коледно парти;
 • СМБ - срокът за изпращане на научни съобщения за 49. Пролетна конференция на СМБ, се удължава до 18 декември 2019 г. 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване състава на следните Факултетни комисии на ФМИ:


І.

Факултетна комисия по акредитация10 души

 

Председател: доц. д-р Добринка Василева Милучева-Бойкина

 

Заместник-председател: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева

 

1. Доц. д-р Христина Николова Кулина

 

2. Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова

 

3. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков

 

4. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова

 

5. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

 

6. Гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева

 

7. Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов

 

8. Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова

ІІ.

Факултетна комисия по наука10 души

 

Председател: проф. д-р Ангел Атанасов Голев

 

1. Проф. д.м.н. Манчо Христов Манев

 

2. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова

 

3. Проф. д-р Антон Илиев Илиев

 

4. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

 

5. Проф. д-р Боян Георгиев Златанов

 

6. Проф. д-р Коста Андреев Гъров

 

7. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов

 

8. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

 

9. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева

ІІІ.

Факултетна комисия по атестиране – 5 души  

 

Председател: доц. д-р Николай Величков Павлов

 

Секретар на ФКА: Надя Кръстева Милева

 

1. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева

 

2. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов

 

3. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева

ІV.

Факултетна комисия по качество17 души

 

Председател: доц. д-р Марта КостадиноваТеофилова

 

1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева

 

2. Доц. д-р Александър Пламенов Пенев

 

3. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев

 

4. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров

 

5. Гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов

 

6. Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова

 

7. Гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова

 

8. Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова

 

9. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

 

10. Гл. ас. д-р Мая Василева Стоева

 

11. Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова

 

12. Гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров

 

13. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков

 

14. Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев

 

15. Ас. Виктор Пламенов Матански

 

16. Ас. Ирина Красимирова Кръстева

V.

Факултетна комисия по етика10 души

 

Председател: проф. д-р Боян Георгиев Златанов

 

1. Доц. д-р Генчо Димитров Стоицов

 

2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов

 

3. Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова

 

4. Доц. д-р Светослав Христосов Енков

 

5. Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

 

6. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов

 

7. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов

 

8. Ангел Василев Урилски - УКЗ

 

9. Гергана Василева Колева – администрация

VІ.

Факултетна комисия по учебната дейност – 4 души

 

Председател: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов

 

1. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева

 

2. Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков

 

3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следните предложения за представители от ФМИ в Университетските комисии:

 1. За член на Университетската комисия по информационна инфраструктура се предлага Тодор Георгиев Чаушев, ръководител звено „Учебни компютърни зали“, ФМИ.
 2. За член на Университетската комисия по акредитация се предлага доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, зам.-декан на ФМИ.
 3. За член на Университетската комисия по учебни дейности се предлага доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, зам.-декан на ФМИ.
 4. За представител в Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ се предлага проф. д-р Боян Георгиев Златанов, зам.-декан на ФМИ.
 5. За член на Университетската комисия по оценяване се предлага доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, зам.-декан на ФМИ.
 6. За член на Университетската комисия по етика и академично единство се предлага
  проф. д-р Боян Георгиев Златанов, зам.-декан на ФМИ. 
 7. За член на Университетската комисия по „Еразъм+“ се предлага доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: 28.03.2019 г. (събота) да е датата за Промоцията на ФМИ за връчване на дипломите на Випуск 2019.

РЕШЕНИЕ 5: Проф. Голев направи следните съобщения:

 • Прогнозна дата за следващото заседание на ФС на ФМИ 22 януари 2020 г. (сряда) от 13:00 ч.;
 • На АС бе взето решение за Коледно ДМС в размер на една основна заплата;
 • Коледното парти ще е на 18.12.2019 г. (сряда) от 19:00 ч. в ресторант „Хитър Петър“;
 • СМБ - срокът за изпращане на научни съобщения за 49. Пролетна конференция на СМБ, се удължава до 18 декември 2019 г.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик            

11.12.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ